AMERİKANIN GÖRƏ BİLMƏDİYİ PKK

Get Adobe Flash player

PKK, müxtəlif görünüş və ifadələr dəyişdirərək Qərbin gözünə girməyə çalışarkən əlbəttə Qərbdə PKK-ya istiqamətli bir anlayış inkişafı da gecikməmişdir. İllərdir kommunizmə qarşı amansız bir mübarizə aparan, bunun üçün Sovetlər Birliyi ilə nəticələri çox böyük olan soyuq müharibənin içinə belə girən, Vyetnamda, Koreyada döyüşən ABŞ və onu dəstəkləyən Qərb gücləri, kommunist terrorist şəxsiyyəti səbəbiylə PKK-nı terror təşkilatları siyahısına daxil etmişdilər. Hərçənd, əlbəttə, PKK-nın illər ərzində Avropa dövlətlərinin bir qismi tərəfindən dəstəkləndiyi, o ölkələrdə təşkilatlandığı bilinən bir həqiqətdir. Təşkilatın, illər sürən mübarizəsinə baxmayaraq tamamilə ortadan qaldırılmamasının ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri şübhəsiz xaricdən aldığı dəstək olmuşdur. PKK bu səbəblə, yurd içində həyata keçirə bilmədiyi bir qisim fəaliyyətləri xaricdə rahatlıqla reallaşdıra bilən mühit tapa bilmişdir. Məsələn, müxtəlif televiziya və radio kanalları vasitəsiylə təşkilatın təbliğatı asanlıqla edilmiş, təşkilat rəhbərlərinin yazıları müxtəlif jurnallarda dərc olunmuş, uydurma şirkətlər vasitəsilə təşkilatın maliyyə qaynaqları yaradılmışdır. Xaricdəki marksist partiya, dərnək və təşkilatların bu mövzudakı səyləri ciddi ölçülərdədir.

Lakin yenə də, xüsusilə ABŞ və digər kommunizm əleyhdarı ölkələr, kağız üzərində də olsa PKK-nın marksist şəxsiyyətinə böyük ölçüdə qarşı qoymuşlar. Əvvəlki sətirlərdə da ifadə etdiyimiz kimi qərb ölkələrinin bu əleyhdarlığı zaman ərzində PKK-nın işinə yaramamış, PKK içində ifadə və görünüş dəyişikliyi bundan sonra özünü göstərmişdir. Həqiqətən də, böyük ölçüdə ABŞ-ın gözünə girmə hədəfi daşıyan imperializm maskası, PKK-nın tıxanan yollarını böyük miqyasda açmışdır. Hal-hazırda ABŞ-lı və avropalı yazarların arasından "PKK-nı terror siyahısından çıxarmağı" təklif edəcək qədər şüursuz kəslərin çıxması boşuna deyil. Burada soruşulmalı olan sual isə budur: ABŞ, həqiqətən bu maskaya inanıb mı?

ABŞ rəhbərliyi və dərin dövləti içində bu maskaya inananlar ola biləcəyi kimi həqiqətdə bu maska ​​bir çoxlarının işinə yaramışdır. Belə ki, PKK-nın şəxsiyyət dəyişdirməsində belə dərin dövlətin rolu olması böyük ehtimaldır. Bu səbəbdən, xüsusilə Qərbin PKK-ya baxış bucağını iki istiqamətdən qiymətləndirmək lazımdır:

1. PKK-dan istifadə etmək istəyənlər

2. PKK-nın tələsinə düşənlər

 


1. PKK-dan istifadə etmək istəyənlər

Qərb dərin dövlətlərinin bir qisim şahin qanadı, Yaxın Şərqdəki bütün aktyorların, onların inkişaf strategiyaları və hədəflərindən xəbərdardırlar. Kitabın əvvəlindəki izah etdiyimiz xüsusilə evanqelist yeni mühafizəkar qanadın müəyyən bir seqmentini meydana gətirən bu kəslər, şübhəsiz ki, PKK-nın marksist təməlindən heç bir şəkildə qopmadığını, təşkilatın hədəfinin dörd ölkə üzərində meydana gətirəcəkləri kommunist Kürdüstan ilə kommunist dünya dövlətinə çatmaq olduğunu, bu hədəf daxilində ABŞ-a istiqamətli yalnız rol oynanıldığını və əsil məqsədin bütün kommunist ölkə və təşkilatlarla bir yerə gəlib imperializmi yox etmə düşüncəsi olduğunu bilirlər. Bu həqiqətə baxmayaraq, Amerika dəstəkçisi, demokratik bir Kürdüstan yaratmaq üçün PKK-dan istifadə edirlər. Çünki onlar üçün, Amerika tərəfdarı demokratik Kürdüstanın kağız üzərində meydana gəlməsindən dərhal sonra ilk məhv olan təşkilat PKK olacaq. Bəhs etdiyimiz kütlə, PKK-ya verdikləri kömək və dəstəyin kəsilməsi və rəhbərliyin birbaşa ABŞ-ın əlinə keçməsinin ardından bölgədə PKK-nın heç bir şəkildə hakimiyyəti qalmayacağına inanır və təşkilatı asanca uzaqlaşdıra biləcəklərini düşünürlər.


Bu nöqtədə, bəhsi keçən Neocon seqmentin çox böyük nəticələrə səbəb olacaq bir yanılması vardır. Yanılma, kommunizm təhdidinin ölçülərini fərq edə bilməməkdən irəli gəlir. Bu bir həqiqətdir ki, PKK, Amerikanın dəstəyini alıb bölgədə öz planlarına uyğun Kommunist Kürdüstan qurduqdan sonra, illər boyunca gizlicə əlaqədə olduğu kommunist təşkilat və ölkələrin də dəstəyi ilə güclü bir bölgə hakimiyyətinə keçid edəcək. Bunun üçün Avropa kommunist təşkilat və partiyalarından da dəstək alacaq, yayılmış siyasətini ciddi şəkildə artıra biləcəkdir. Kommunizm, ideoloji bir sistem olduğu üçün ideoloji fundament və dəstəkçilərini daim tapacaqdır. Məhz bu fundament vəsiləsi ilə, ABŞ-a qarşı kommunist bir birlik olaraq ortaya çıxmaları mümkün ola biləcək. ABŞ, hədəfinə çatmaq üçün PKK-dan istifadə etməyə çalışarkən, əslində PKK ABŞ-dan istifadə etmiş olacaq. Məhz o zaman ABŞ-ın bəhs etdiyimiz seqmenti, qarşı olduqlarını iddia etdikləri kommunizmi öz əlləriylə bəsləmiş və dünyaya hakim olmağa hazırlaşan bir kommunist ölkəni öz əlləriylə inşa etmiş olacaqlar.

 

2. PKK-nın tələsinə düşənlər

Qərbdə, demokratik bir Kürdüstan meydana gətirmənin ən asan yolunun PKK-ya dəstək vermək olduğunu zənn edən və daha da dəhşətlisi PKK-nı kürd etnik hərəkəti olaraq təyin edən, PKK-nın ciddi şəkildə tələsinə düşmüş bir seqment olduğu da bir həqiqətdir. Bu təbliğat, daha çox PKK-nın bir hissəsi olan Suriyadakı PYD üzərindən aparılır. Çünki PYD, PKK kimi müxtəlif ölkələrin terror siyahılarında deyil və PYD üzərindən edilən fərziyyələr bu səbəblə asanlaşıb. Bu mövzu sonrakı sətirlərdə daha ətraflı araşdırılacaq. İndi, Qərbin, PKK-nın əsil üzünü bilərək, ya da bilməyərək verdiyi dəstəyin ölçülərini araşdıraq.

 

Qərbin Kobani həssaslığı

Kürdüstan planlarının konkret mənada başlanğıc nöqtəsi olan I Dünya müharibəsindən sonra zəmanəmizə gəldiyimizdə, əlbəttə artıq NATO, BMT kimi beynəlxalq ittifaqlar səbəbiylə Yaxın Şərqdəki planlar keçmişdəki qədər açıq şəkildə dilə gətirilmir. Sykes-Picot kimi gizli müqavilələr və ya Sevr kimi ürküdücü razılaşmalar bəlkə indiki vaxtda yoxdur; lakin tətbiq edilmək istənən plan eynidir.


Bəhs etdiyimiz plan daxilində, mövcud kürd bölgələrinə olan qərb həssaslığını əslində yaxın zamanda bütün çılpaqlığıyla bir daha görmək mümkün olmuşdur. 2011-ci ildə başlayan Ərəb Baharı etirazlarının xüsusilə Suriyanı dərindən vurub məhvə apardığını bilirik. Təməldə beş ayrı hissəyə ayrılmış olan və hələ parçalanmaqda davam edən Suriya torpaqları üzərində güclənən İŞİD (İraq Şam İslam Dövləti və ya yeni adıyla İslam Dövləti), həm İraq, həm də Suriyada əsas strateji bölgələri tamamilə ələ keçirdi. Maraqlıdır ki, İŞİD, Suriyada Rakka, Deyr ez-Zor kimi həm neft, həm də sərhəd baxımından strateji bölgələri ələ keçirərkən; İraqda Felluce, Ramadi, Tikrit və Mosulu tamamilə işğal edib Türkmən bölgələri Tuzhurmatu və Beyliceyi hakimiyyəti altına almışkən; Anbar vilayətində irəliləməsini davam etdirib, paytaxt Bağdada olduqca yaxınlaşmışkən səsini çıxarmayan Qərb, IŞİD-in mövcud planlarını dəyişdirib kürd bölgələrini hədəfləməyə başlamasıyla birlikdə dərhal hərəkətə keçmişdir. Yaxın Şərqdəki demək olar bütün işğallara ciddi mənada laqeyd qalan Qərb, İraqda kürd bölgəsinə istiqamətli bir hücum hiss edildiyində, heç tərəddüd etmədən bu bölgələrin qorunması üçün bir koalisiya gücü hazırlamışdır.

İkinci və əsil hərəkətlənmə isə IŞİD-in Suriyadakı kürd kantonu Kobaniyə yönəlmiş hücumunda reallaşmışdır.


Xatırlanacağı kimi İŞİD, Kobani kantonunda, vətəndaşların keçişinə icazə verdikdən sonra, o bölgənin idarəsini əlində tutan PYD-yə istiqamətli qerilla əməliyyatı başlatmışdı. Koalisiya gücləri tərəddüdsüz və olduqca ardıcıl bir şəkildə PYD-nin (PKK terror təşkilatının Suriya qolu) yanında yer aldı və işğal altındakı bölgələri bombalamağa və PYD-nin silahlı gücü olan YPG-yə silah köməyi etməyə başladı. Bu arada bütün Qərb mətbuatı ağız birliyi etmişcəsinə Kobanini gündəm halına gətirir, dünyada görünməmiş bir fəlakət yaşandığı təəssüratı verir, ana axın TV kanalları demək olar ki, yalnız bu mövzunu dilə gətirirdilər. Sosial mediada, nadir hallarda edilən Kobani dəstək kampaniyası başladıldı. Sanki IŞİD-in ələ keçirdiyi torpaqlar yalnız bu kiçik qəsəbədən ibarətmiş kimi fövqəladə bir beynəlxalq qiyam başladıldı. Halbuki, bütün bunlar olarkən "İslami bir dövlət" qurduqlarını açıqlayan İŞİD, İraq və Suriyanın kilid şəhərlərində öz nizamını qurmuş, öz ordusunu meydana gətirmiş, öz təhsil sistemini proqrama almış, öz qanunlarını dövrəyə salmış və öz məhkəmə sistemini qurmuşdu. Lakin kimsə bu bölgələrdən bəhs etmirdi belə.

Əlbəttə, qəsəbə və ya şəhər, kənd və ya ölkə olsun heç bir bölgədə heç kimin zərər çəkmiş olmasını istəmirik. Kobanidəki xalq bizim xalqımızdır. Necə ki, Kobani işğalından dərhal sonra insani mənada həssaslıq göstərən tək ölkə Türkiyə olmuşdur. 200 minə yaxın Kobanili kürd bir gecədə qaçqın olaraq ölkəmizə qəbul edilmişdir. Bu səbəbdən, Kobani xalqı mühafizə altına onsuz da alınmışdır.

Bunu da ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, bizlərin, IŞİD-ə qarşı hərbi fəaliyyət üçün yaradılmış koalisiya qüvvələrinin də tərəfdarı olmağımız mümkün deyil. Bəhsi keçən koalisiyanın İŞİD-i təsirsizləşdirmək üçün Mosul, Rakka və ya başqa bir bölgəyə istiqamətli hərbi fəaliyyət göstərməsini dəstəkləmədiyimiz kimi, Kobaniyə istiqamətli hücumları da dəstəkləməyimiz qeyri-mümkündür. Bölgəyə həll yolu və sülh silahla deyil, ancaq ağıllı bir elmi yanaşma ola bilər. Unudulmamalıdır ki, tarix boyunca sülh heç zaman müharibə ilə gəlməmiş, silah heç bir zaman həll yolu gətirməmişdir; gətirməsi də mümkün deyil.

Burada diqqət çəkmək istədiyimiz Qərbin həssaslıq sahələridir. Koalisiya qüvvələrinin yalnız kürd bölgələri mövzusunda heç vaxt itirmədən hərəkətə keçmələri, Qərb üçün ən zəruri nöqtələrin bu bölgələr olduğunu bir daha təsdiq edir. Suriya və İraq torpaqlarının qarışıqlığa uğraması, parçalanıb bölünməsi çox ciddi qəbul edilməmişdir. Çünki plana görə, Yaxın Şərqin onsuz da müxtəlif amillərlə bu hala gəlməsi, hətta İncilə görə dəfələrlə yıxılıb təkrar-təkrar inşa edilməsi lazımdır. Burada bəhs etdiyimiz kütlələrin səhvi, İncildə keçən və qədər daxilində onsuz da reallaşacaq, hətta bir çoxu reallaşmış olan bu Axırzaman əlamətlərini öz əlləriylə meydana gətirməyə çalışmalarıdır. Necə ki, koalisiya qüvvələrinin, Kobanidəki İŞİD işğalına tərəddüdsüz və dərhal müdaxilə edərkən, 4-cü ilini bitirən və sanki bir faciəyə çevrilən Suriyanın daxili müharibəsinə heç səs çıxarmamaları bu səbəbdəndir.


Qərbə görə, sabitlik göstərib özbaşına müstəqillik alması və güclənməsi gözlənilən kürd bölgələri, gözlənilməz İŞİD-in hücumu nəticəsində ciddi yara almışdır. Əlbəttə kürd bölgələrinin belə bir vəziyyətə düşməsi istədiyimiz bir şey deyil. Burada bu mövzunun xüsusilə ifadə olunmasının səbəbi, 100 ildir inkişaf etdirilən və tətbiq edilən planın, gözlənilməz bir şəkildə iflasa uğramasıdır. Xüsusilə bir qisim Neoconların bu mövzuda çaxnaşmaya düşmələri, bu mənada qiymətləndirilməlidir.

Bu arada İŞİD-in həqiqətdə, İslami qaynaqlara baxıldığında "gözlənilən" bir Axırzaman əlaməti olduğu həqiqəti qarşımıza çıxır. Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı üçün reallaşacaq olan "doğum sancılarından" biri də budur. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl, dünyaya fəlakət üzərinə fəlakət yağacaq, çətinliklər ard-arda gələcək, insanlar maddi və mənəvi olaraq qorxunc bir çöküşə sürüklənəcək. Məhz bu əlamətlərin bəlkə də ən diqqət çəkənlərindən biri olan İŞİD, bütün təfərrüatları ilə hədislərdə təsvir edilmişdir. Bu tərifə görə, Yaxın Şərqdə "yenilə bilməyəcək" bir güc olaraq ortaya çıxacaq və ancaq və ancaq hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan sonra ona tabe olaraq, hz. Mehdi (ə.s)-ın sözü ilə şiddətə son verəcək.


PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V), BU GÜN İRAQDA YAŞANAN HADİSƏLƏRİ VƏ və İŞİD-İ 1400 İL ƏVVƏL XƏBƏR VERMİŞDİR

 

1. ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏN QARA BAYRAQLILAR ÇIXACAQ

Xorasanda (Şərqdə) QARA BAYRAQLILAR ZÜHUR ETDİYİNDƏ ... (Gaybet-i Numani, sf. 228)

 

2. YENƏ ŞƏRQDƏ BU DƏFƏ DAHA KİÇİK QARA BAYRAQLI BİR QRUP ÇIXACAQ

... Onlar bir müddət davam etdikdən sonra, YENƏ ŞƏRQDƏ BU DƏFƏ KİÇİK QARA BAYRAQLILAR ÇIXAR ... (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hədis no. 7.77)

 

3. QARA BAYRAQLILARIN ORTAYA ÇIXIŞINDAN ƏVVƏL SURİYADA QARŞIDURMALAR OLACAQ

Üç əlamətdən sonra imam qaim (Mehdi ə.s)-ın çıxışını gözləyin.

Özündən soruşdular: "Bu əlamətlər hansılardır?"

SURİYALILARIN QARŞILIQLI ANLAŞILMAZLIQLAR, Xorasandan qara bayraqlıların çıxması və Ramazan ayında qorxu. (Bihârü'l-Envâr, 14)

 

4. QARA BAYRAQLILAR SURİYADA OLACAQLAR

... Və yenə ŞAMDAN (SURİYADAN) KİÇİK QARA BAYRAQLI BİR ADAM görüldüyündə ... (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hədis no: 7.8)

... (Mehdinin çıxışının) digər bir əlaməti də, QARA BAYRAQLI ORDUNUN ƏSGƏRLƏRİNİN, ATLARINI ŞAMDAKI  ZEYTUN  AĞACLARINA BAĞLAMALARIDIR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 23)

 

5. ƏSƏD İLƏ DÖYÜŞƏCƏKLƏR

... ƏBU SÜFYANIN SOYUNDAN BİR ADAMLA (BƏŞƏR ƏSƏD İLƏ) VURUŞARLAR ... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 29)

 

6. SURİYADAN SONRA İRAQA YÖNƏLƏCƏKLƏR

BENİ ABBASA AİD (İRAQ) QARA BAYRAQLAR ÇIXAR ... (Nuaym bin Hammad, Kitab al-fiten)

(Qara Bayrarlılar) FIRAT SAHİLLƏRİNDƏKİ ŞƏHƏRLƏRİNDƏ, QURUDA VƏ DƏNİZDƏ ONLARI (ÖZLƏRİNƏ QARŞI ÇIXANLARI) öldürəcəklər. (Gaybet-i Numani, sf. 327)

 

7. ÇOX SÜRƏTLİ NƏTİCƏLƏR ALACAQLAR

Onlar o vəziyyətdə ikən Xorasan tərəflərindən bayraqlar gələcək, ONLAR SÜRƏTLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏKLƏR. (Gaybet-i Numani, sf. 327)

Oradan bir ordu ilə geri dönüb Kufəni və Bəsrəni BİR GECƏDƏ ƏLİNƏ keçirəcək ... (Kitab El Haft El Şerif, s.174)

 

8. GİRDİKLƏRİ ŞƏHƏRLƏR SANKİ ÖZLƏRİNƏ TƏQDİM EDİLƏCƏKDİR

Özlərinə bu verilmədiyində döyüşərək qələbə qazanacaq və İSTƏDİKLƏRİ ÖZLƏRİNƏ TƏQDİM EDİLƏCƏK. (Meclisî, Bihârü'l-Envâr, c.51, s.87)

 

9. SAÇLARI VƏ SAQQALLARI UZUN OLACAQ

Onun (qara bayraqlıların komandiri) ƏSGƏRLƏRİNİN SAÇLARI VƏ SAQQALLARI ÇOX UZUN OLACAQ, paltarları qaradır və ONLAR QARA BAYRAQLARIN ADAMIDIRLAR. (Gaybeti Numanı, sf. 303)

 

10. TOPLU QƏTLİAMLAR TÖRƏDƏCƏKLƏR

Allah daş ürəkli və soyu bəlli olmayan birini göndərəcək və zəfərlər onunla olacaq ... ONLARI (özlərinə qarşı gələnləri) HEÇ BİR FƏRQ QOYMADAN TOPLU ŞƏKİLDƏ ÖLDÜRƏCƏKLƏR. (Gaybeti Numanı, sf. 303)

 

11. KUFƏYƏ DOĞRU İRƏLİLƏYƏCƏKLƏR

Xorasandan çıxan qara BAYRAQLILAR KUFƏYƏ ENƏR ... (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hədis no: 7.12)

 

12. ŞİDDƏT VƏ QARŞIDURMALARIN ARTMASI SƏBƏBİYLƏ İNSANLAR MEHDİNİ ARZU EDƏCƏK HALA GƏLƏCƏKLƏR

Böyük bir döyüş olar. Nəticədə qara bayraqlılar qalib gələr. Süfyani qüvvələri qaçar. MƏHZ O ZAMAN İNSANLAR MEHDİNİ ARZU EDƏCƏK VƏ AXTARACAQLAR. (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hədis no: 7.26)

 

13. QARA BAYRAQLILAR SONDA MEHDİYƏ TABE OLACAQLAR

VƏ  MEHDİNİN İTAƏTİNƏ GİRƏCƏKLƏR. (İmam-ı Suyuti)

Lakin bunu qəbul etməyib ƏHLİ-BEYTİMDƏN (MƏNİM SOYUMDAN) OLAN MEHDİ (Ə.S)-A VERƏCƏKLƏR ... (Meclisî, Bihârü'l-envâr, c.51, s.87)

 

14. MEHDİ DÖVRÜNDƏ MÜHARİBƏLƏR TAMAMİLƏ SONA ÇATAR VƏ TƏK DAMLA QAN BELƏ AXMAZ

Mehdinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri əsla qan tökməməsidir. Qan axıdan, döyüşən, zülm edən Mehdi deyil. Bu tip saxta Mehdilər məğlubiyyətə məhkumdur.

(Mehdinin) Ədaləti o cür olar ki, YUXUDA OLAN BİR KİMSƏ BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ axıdılmaz. (Meclisî, Bihârü'l-envâr, c.51, s.87)

HƏRB (ƏRBABI) AĞIRLIQLARINI (YƏNİ SİLAH VƏ S.) BURAXAR. Heç bir kimsə arasında düşmənçilik qalmayacaq. Və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz yox olub gedəcək. (İmam Şarani, Ölüm-KıyametAhiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)


PYD HAQQINDA FƏRZİYYƏLƏR

 Kobani qoruyuculuğu mövzusunda ən diqqət çəkən ünsür isə Suriya Kürd bölgəsinin rəhbərliyini əlində saxlayan PYD (Partiya Yekitiya Demokrat) haqqında edilən fərziyyələr olmuşdur. Xüsusilə Qərb mediası və bir qisim Neocon yazarlar tərəfindən edilən bu istiqamətləndirmə, bəzən qəsdlidir, bəzən də məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Bu səbəbdən, bu mövzuda çox az insanın bildiyi bəzi ünsürlər açıqlanmalıdır.

PYD, 2003-cü ildə qurulan və PKK-nın davamı olan bir təşkilatdır. Öcalan və digər PKK liderlərinin 1998-ci ildə Türkiyənin təzyiqi ilə, Suriyanı tərk etmək məcburiyyətində qalmalarından sonra geridə qalan PKK-lılar tərəfindən qurulmuşdur. YPG, PYD-nin silahlı qoludur. PYD, hər nə qədər bu günlərdə eynilə PKK kimi imperializm maskası taxmış olsa da, yenə eynilə PKK kimi leninist və kommunistdir. Hər iki qrupun da lideri Abdullah Öcalandır. Rəsmi tanıtımlarında, PKK-ya bağlı bir təşkilat olaraq qurulduqları, Öcalanı ideoloji liderləri olaraq qəbul etdikləri və Kongra-Geli (PKK-nın siyasi quruluşu) "kürd xalqının ən yüksək qanunvericilik orqanı olaraq gördükləri" ifadə edilir. Necə ki, KCK istintaqı daxilində (PKK-nın şəhər quruluşu olaraq adlandırılan KCK, əslində PKK-nın guya dövlət quruculuğudur. Bu quruculuqla əlaqədar olaraq 2009-cu il aprel tarixində Türkiyədə istintaq başladılmışdır. (Kitabın sonrakı səhifələrində KCK ilə əlaqədar təfərrüatlar ifadə edilmişdir) 2012-ci ildə hazırlanan ikinci iddianamədə PYD ilə əlaqədar məlumatlara da yer verilmişdir. İddianamədə, Öcalanın 2011-ci il aprel ayında vəkilləri vasitəsilə Bəşər Əsədə əməkdaşlıq məktubu göndərdiyi, məktubda PYD-yə ölkənin şimalında təmin ediləcək inzibati səlahiyyətlər qarşılığında təşkilatın rejimi dəstəkləyəcəyinin ifadə edildiyi qeyd edilir. (62)


Yenə 2014-ci ilin oktyabr ayında, Mardin 2-ci Ağır Cəza Məhkəməsi, Türkiyəyə gətirilən bir Rojavalı üçün YPG-li olduğu iddiasıyla "terror təşkilatına" üzv olmaq günahından həbs cəzası vermişdir. Məhkəmənin bu qərarı "terror təşkilatı" siyahısında yer almayan PYD və YPG, rəsmi olaraq "terror təşkilatı" olaraq qəbul edilmişdir.

Necə ki, PYD həmsədri Saleh Müslim verdiyi konfransları Öcalan şəkilləri altında reallaşdırır, digər həmsədri Asiya Abdullah təşkilatı birbaşa Kandildən idarə edir, YPG militanları ciblərində və evlərində Öcalanın şəklini daşıyırlar.

Bu mövzuda təqaüdçü general Armağan Kuloğlunun şərhləri isə bu şəkildədir:

YPG başlı başına terror təşkilatı olaraq qurulmuş bir terror təşkilatı deyil. PKK-nın Suriyanın şimalındakı bir davamı. Suriyanın şimalındakı hadisələr baş qaldırınca, şimalda bir Kürd formalaşması ortaya çıxdı. YPG də o bölgənin idarəsini təmin edən, oradakı xalqı idarə edən bir təşkilat olaraq PKK tərəfindən quruldu. PKK-nın davamı, onun idarəsində olan bir təşkilatdır. PKK bir terror təşkilatı olduğuna görə, YPG də bir terror təşkilatıdır.(63)


İraq Kürdüstan Muxtar Bölgəsinin lideri Məsud Bərzani, PYD-nin, Suriya rəhbərliyiylə əməkdaşlıq içərisində Rojavaya silah gücü ilə əl qoymaqla günahlandırır və PYD-nin antidemokratik tətbiqlərini davamlı olaraq dilə gətirir. Bərzani,

"Hər keçən gün naməlum bəzi bəhanələrlə silahlanırlar ... Sərbəst seçkilər olmadıqca heç bir qrupun özünü başqalarına həvalə etmə haqqı yoxdur. Suriya kürdlərinin həqiqi nümayəndəsi yalnız Yüksək Kürd Şurasıdır"(64) desə də PKK bu sözlərə heç  əhəmiyyət vermir. Bərzaninin, "PYD, bizim meydana gətirməyə çalışdığımız ittifaqı pozdu və bölgədə yalnız özünün istədiyi bir siyasət yürütməyə başladı. PYD, Suriya Kürdüstan Demokrat Partiyasının rəhbərləri və üzvlərinə yönəlmiş nəzarət, həbs, deportasiya etmə və hücum siyasətlərinə ara vermədən davam etdi və bunu getdikcə genişləndirir. PYD-nin, bu birtərəfli və qanuni olmayan siyasəti səbəbiylə bölgədə demokratik bir sistem qurula bilmədi. Rojavadaki vəziyyət, rejimin nəzarəti altındakılardan daha pis hala gəldi. Siyasi azadlığın olmadığı Rojavada tələblər şiddətlə susdurulur, Rojava xalqı diktator üsulu ilə idarə olunmağa çalışılır" (65) təsbitləri olduqca əhəmiyyətli və doğrudur.

Peşmərgə komandiri mayor Məhəmməd Həsənin, PYD-nin, nəzarət etdiyi sərhəd bölgəsini ticari bir yola çevirdiyini, sərhədi keçən kəslərdən gömrük vergisi adı altında pul aldığını ifadə etməsi, PKK, PYD-nin kürdlərə həyatı necə zindan etdiyini göstərən əhəmiyyətli bir xüsusdur.

Maraqlıdır ki, günümüzə qədər demək olar bütün siyasətçilərin bildiyi bir həqiqət olan və PYD-nin özü tərəfindən açıq şəkildə ifadə edilən PKK-PYD əlaqəsi bu gün hər hansı səbəbdənsə bir qisim insanlar və ölkələr tərəfindən inkar edilir.

Qərbdə bir çox siyasətçi və yazarın, Suriyadakı PYD həqiqətindən xəbərsiz olduqları da açıq şəkildə görülür. Onlara görə Türkiyənin Cənub-Şərqində və Suriyanın şimalında kürd etnik mənşəyində insanlar vardır və bu insanlar yalnız azadlıq mübarizəsi aparırlar. Məhz bu məlumatsızlığa görə, bu "azadlıq döyüşçülərinin" Türkiyə tərəfindən nə səbəbə reaksiyayla qarşılandığı, Kobani hərəkatlərı əsnasında nə səbəbə Türkiyənin o bölgədə "Kürd döyüşçüləri" olaraq göstərilən terroristlərə dəstək vermədiyi aydın olur. Var gücü ilə Türk hökumətinə istiqamətli "etnik ayrıseçkilik" böhtanı atırlar. İşin maraqlı tərəfi, Türkiyədəki siyasətçi və yazarlar arasında belə bunu edənlər var.

İşin əsli isə budur: Kobaninin İŞİD-ə qarşı savaşanlar "Kürd döyüşçülər" deyil, PKK-nın davamı olan terrorist bir qrupdur. PKK, təxminən 40 ildir Türkiyədə separatçılıq təbliğatı etmiş, xaincə arxadan hücumlar etmiş, xüsusilə "kürd vətəndaşlarımıza" dəhşət yaşatmış və on minlərlə əsgərimizi şəhid etmiş alçaq bir terror təşkilatıdır. Belə bir terror təşkilatına Kobanidə Türkiyənin kömək etməsini istəmək, fövqəladə dərəcədə bir şüur qapanması və ya pis niyyət tələb edir. Türk hökuməti, özünü illərdir arxadan vuran, ölkəsini bölməyə çalışan, xain və alçaq bir terror təşkilatına əlbəttə ki, kömək etməyəcək. Türkiyə oradakı məzlum xalqı onsuz da himayəsinə almışdır. Kobanidə İŞİD ilə döyüşənlər isə, Türk xalqının otuz ildən çox düşməni olan birliyin özüdür.

Şübhəsiz Türkiyəni ayrıseçkilik etməklə günahlandıranlar yalnız bu mövzuda məlumatsız olan kəslər deyil. PYD-nin həqiqi mahiyyətini çox yaxşı bilməsinə baxmayaraq, o bölgədə bir Kürd dövlətinin meydana gəlməsi üçün əlindən gələni etməyə hazır bir qisim kəşfiyyatçılar, siyasətçilər və yazarlar; buradakı vəziyyəti öz lehlərinə istifadə etməyin təlaşı içindədirlər. Necə ki, bunu edə bilmək üçün demək olar ki, bütün ana axın media istifadə edilmiş, avropalı və amerikalı siyasətçilərdən Türk hökumətinə istiqamətli bu mövzuda ciddi tənqidlər şüursuzca yönəldilmişdir. Dəfələrlə Türkiyənin nə səbəbə YPG-li terroristlərə kömək etmədiyi hesaba çəkilmiş və Türkiyə bu dövrdə sanki beynəlxalq bir diktatorluq tərəfindən təzyiq altına salınmışdır. Türkiyə hal-hazırda, dünya tarixində, "illərdir vətəndaşını öldürmüş əli qanlı terroristlərə nə səbəbə kömək etmirsən" deyə hesaba çəkilən, bəlkə də tək ölkə mövqeyindədir. Bu heyrətamiz dərəcədə qəribə vəziyyət nədənsə kimsə tərəfindən ciddi mənada dilə gətirilməmiş, Türkiyə, xüsusilə beynəlxalq media diktatorluğu tərəfindən mahir bir şəkildə planlaşdırılan və tətbiq olunan qaralama kampaniyasının hədəfi olmuşdur.

Onu da qeyd edək; PKK, Türkiyənin cənub-şərqində illərdir xüsusilə kürd qardaşlarımızı təzyiq altına almışdır və qətl olunan insanların böyük əksəriyyəti kürddür. Oxşar vəziyyət Suriyanın şimalındakı Rojova bölgəsi üçün də keçərlidir. Buradakı kürd qardaşlarımız, PKK-nın davamı olan PYD-nin dəhşətli təzyiqi altında illərdir əzilir.

 

Suriyada kürdlərə PYD təzyiqi

Suriyada vətəndaş müharibəsinin ilk başladığı illərdə, Rojova bölgəsindən Türkiyəyə çatan ilk kürd qaçqınlar, Cəzirə kantonundan gəlmişdilər. Bu qardaşlarımız açıq bir şəkildə, Əsədin zülmündən deyil, PYD-nin zülmündən qaçdıqlarını ifadə etmişlər. Necə ki, PYD, yuxarıda bəhsini etdiyimiz Öcalanın Bəşər Əsədlə ittifaq öhdəliyinə müvafiq olaraq Suriyada Əsəd ilə əməkdaşlıq içindədir. Bu səbəblə, bəhsi keçən bölgələrə o dövrdə Əsədin heç bir hücumu olmamışdır. Sonrasında da ölkədəki qarışıqlığı fürsət bilənlər, illərdir məruz qaldıqları PYD zülmündən qaça bilmək üçün bu fürsəti dəyərləndirmiş və Türkiyəyə sığınmışdır. Bu səbəbdən PYD, beynəlxalq ictimaiyyətə vermək istədiyi görünüşün tamamilə əksinə, eynilə PKK kimi, öz xalqına zülm edən və öz suverenliyi altındakı torpaqlarda leninist bir sistem qurmuş olan olduqca təhlükəli kommunist bir terror təşkilatıdır.

Suriyadakı Kürd bölgəsi olan Rojavada dindar kürd xalqı adına danışan Suriya Kürd İslam Cəbhəsi (Cephetül İslami Kurdi) lideri Əbu Abdullahın, "Əsəd zindanlarından çıxdıq, PYD zindanlarına girdik, ikisi bizim üçün eynidir" (66) sözləri olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.


Necə ki, Kobanidə yaşananların ardından dindar kürdlər, PKK-nı əsla təsdiq etmədiklərinə dair çıxarmış olduqları mətbuat bülletenində belə söyləmişlər: "Heç şübhə yoxdur ki; müsəlmanların Kobaninin dovşan kimi qaçan bu qorxaq dəstələrə (PKK-lılara) cavab verəcək qüvvət və qüdrəti vardır."

Görülə biləcəyi kimi, Suriya kürd bölgəsi olan Rojovadakı kürd xalqı, idarəni əlində tutan PYD-ni bir bəla kimi görür və PYD-nin təzyiqindən xilas olmaq istəyir. Oxşar vəziyyətin Türkiyə üçün də keçərli olduğunu, Türkiyədəki kürdlərlə PKK-nın heç bir zaman eyni qəbul edilə bilməyəcəyini, Türkiyədəki kürdlərin də daim PKK-nın hədəflərindən biri olduğunu burada təkrar xatırlatmaq lazımdır.

Suriya kürd bölgəsindəki bəhsi keçən vəziyyəti sübut etmək üçün İnsan Haqları İzləmə Təşkilatının (HRW Human Rights Watch) 2014-cü il tarixli 108 səhifəlik hesabatı da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Suriyada Kobani və Cəzirə kantonlarındakı vəziyyətin araşdırıldığı bu hesabata görə, bölgəyə hakim PYD gücləri, istədiyi kimi həbslər, qanuni hüquqların pozulması, bilinməyən məchul ölümlər və qaçırılmalarla əlaqədar məsul tutulur. Ehtiyatlı və yumşaq bir üsulla hazırlanmağa çalışılmasına baxmayaraq, hesabatdan olduqca ürküdücü bir mənzərə çıxır. İşgəncə problemi, insan haqq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, ədalət sisteminin işləməməsi demək olar ki, hər sətirdə ön plandadır.

Həbsxanalardakı bir qisim günahkarlarla görüşən İnsan Haqları İzləmə Təşkilatı nümayəndələri, buradakı məhkumların hər hansı bir həbs əmri olmadan tutulduqlarını, vəkilləriylə görüşdürülmələrinin əngəlləndiyini və məhkəmə önünə çıxarılmadıqlarını ifadə etmişlər. Məhkumlar, həbsxanada həmişə səlahiyyətlilər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırlar. Həbslərin ümumiyyətlə yalnız böhtanlara əsaslandığı, etirafların isə işgəncə altında alındığı aydın olur. Müxalif olan hər səs, demək olar ki, susdurulmağa çalışılmışdır. Həbsxanada şübhəli ölüm hadisələri isə dəhşət çoxdur.

Hesabatda həmçinin uşaqların əllərinə silah verilib militan olaraq istifadə edildikləri ifadə edilmiş, ictimai hadisələrin daim qanlı şəkildə yatırıldığına diqqət çəkilmiş və bütün bunlarla yanaşı onlarla insan hüquqları pozuntusu sayılmışdır. Bəhs etdiyimiz qiymətləndirmədə, PYD-nin birbaşa Türkiyədəki PKK terror təşkilatının bir hissəsi olduğu açıq şəkildə vurğulanır, Suriya hökumətinin daxili qarışıqlıqlar səbəbiylə bölgədən çəkildiyi 2012-ci il tarixindən bəri bu təşkilatın yerli bir məhkəmə, həbsxana və polis ilə kefi istədiyi tətbiqlər etdiyi bildirilir. Həmin tətbiqlərin narahatlıq verici olduğu vurğulanır.(68)


Necə ki, Kobani hücumlarından sonra, Türkiyənin xəbərdarlıqlarını heç bir şəkildə nəzərə almayan bir qisim qərb mediası, bölgəni yaxından tanıdıqdan sonra ifadələrini dəyişdirmək məcburiyyətində qalmışdır. Daily Beastde Jamie Dettmer, Suriyada kürd bölgəsi rəhbərliyini, "PKK-nın Suriya qanadını təşkil edən despot PYD" olaraq adlandırmış və evlərinə geri dönmək istəyən bir qisim kəslərə PYD tərəfindən icazə verilmədiyinə diqqət çəkmişdir. Əli adlı təqaüdçü bir kürd kəndlisinin danışıqları isə yazıda bu şəkildə ifadə etmişdir: "Döyüşçülər (YPG) istədiklərini edirlər və heç kim onlara qarışa bilmir. Əgər sizə bir şey etmənizi və ya etməmənizi əmr edərlərsə, onlara xeyr deyə bilməz və ya bunun doğru olmadığını söyləyə bilməzsiniz." (69) Necə ki, Dettmerin görüşdüyü bölgə xalqının ifadələrinə görə, mühasirədən sonra Kobaniyə geri dönmək istəyən bir çox adamın girişinə icazə verilməmiş, YPG militanları tərəfindən bu insanların mallarına əl qoyulmuş və bu kəslər bütün varlıqları əllərindən alınaraq köç etməyə məcbur edilmişlər. (70)

Bu despot yanaşma yazıda bu dəlillərlə təsvir edilmişdir:

Kobanili kürdlər PYD-nin xalqın içində tənqid mövzusunda çox diqqətlidirlər; qisas alınmasından çox qorxurlar. Təşkilatı tənqid edənlərin heç biri ailə adlarının açılmasını istəmir. Partiya (PYD), həyatı müxaliflərə olduqca çətin hala gətirir.

Oxşar yazıda, Qərbdən bəzi seqmentlərin baxış bucağı ilə Dettmerin gördükləri arasındakı fərqlilik də əhatəli olaraq dilə gətirilmiş və Kobani bölgəsinin PKK terror təşkilatının himayəsində olduğunun dəlilləri verilmişdir:

Kobanidəki döyüşçülərin böyük əksəriyyəti suriyalı kürdlər deyil; ABŞ və Avropa Birliyi tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınan PKK üzvləridir. ... Kobanidə atəş əmri verən komandirlər, mühasirə zamanı qadın döyüşçülərin rolunu dünyaya tanıtmaq üçün müsahibə götürən qərb mediaya göstərildiyi kimi yerli regional liderlər filan deyildirlər. Bunlar, əslində, yerli xalqın Kandil kürdləri dediyi kəslərdən meydana gəlir. Kandil, Şimali İraqda olan Türkiyədən də 30 kilometrlik bir sahədən içəri girən, separatçı hərəkatın hərbi təhsil düşərgələri də daxil olan PKK-nın dağdakı sığınacağına işarə edir. (71)


Adını vermək istəməyən bir YPG militanının isə bu mövzudakı etirafları bu şəkildədir:

Mühasirə zamanı da baş komandirlərdən yalnız 5-i kobaniliydi; 15-i isə Kandil komandirlərindən ibarət idi.(72)

Bəhsi keçən müşahidələrin ardından Dettmer, sərhədə yığılmış türk tanklarının varlığına olduqca haqq vermiş olduğu görünür.

Kobani bölgəsində olduğu kimi, PYD, Tel Abyad kimi ətraf türkmən və ərəb bölgələrinə də İŞİD təhlükəsini bəhanə edərək koalisiya güclərinin dövrəyə girməsini istəmişdir. Məqsəd, bu bombardmandan istifadə edərək Türkiyə sərhədindəki türkmən bölgələrini ələ keçirib, uzun bir sərhəd xətti əldə etməkdir. ABŞ və digər koalisiya ortaqları isə İŞİD ilə mübarizə adı altında PKK terror təşkilatına açıq şəkildə kömək etmişlər. Halbuki, o bölgədən qaçıb yenə Türkiyəyə sığınan bölgə xalqı, İŞİD-in deyil YPG-nin zülmündən qaçmaqda olduqlarını açıq bir şəkildə ifadə etmişlər. ABŞ və digər koalisiya güclərinin bunu fərq edə bilməməsi və ya görməzlikdən gəlməsi, ciddi və olduqca təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq.


Bütün bunlardan yola çıxaraq orada yaşayan kürd xalqının, PYD-nin zülmündən qaçıb 2011-ci ildən etibarən Türkiyəyə sığınmalarını çox yaxşı qiymətləndirmək lazımdır. Oradakı çarəsiz xalq, uzun zamandır, bu bölgədə hakimiyyətini elan etmiş bir leninist terror təşkilatından xilas olmağa çalışır. Bunun üçün Türkiyəni seçmələri, Türkiyədə etibarda olacaqlarını bilmələri, bu vəziyyəti təhrif edən, ya da tam anlamayan qərbə əhəmiyyətli bir işarə olmalıdır. Türkiyə, özünə sığınan hər kəsə böyük bir qürur duyaraq və sevgiylə sahib çıxdığı kimi kürd qardaşlarımıza də ən mükəmməl şəkildə sahib çıxmışdır və onların təhlükəsizlik içində yaşamalarını təmin etmişdir. Necə ki, Kobanidən Türkiyəyə sığınan kürd qardaşlarımız, sərhədi keçər-keçməz özlərinə köməyə gələn türk əsgərinin boynuna sarılmış, sevgiylə etibarlı torpaqlara gəlmənin xoşbəxtliyini yaşamışlar. Türk əsgərini öz dostları, qohumları, oğulları kimi gördükləri başa düşülür.


Suriya sərhədindən keçən 2 milyondan çox qaçqının bütün ehtiyacını boynuna götürən Türkiyə, bu qaçqınların böyük bir qismini 22 ayrı düşərgəyə yerləşdirdikdən sonra, xüsusilə Kobanidən gələn zərər çəkmiş kürd qardaşlarımız üçün dünyanın ən böyük qaçqın düşərgəsini inşa etmişdir. 35 min nəfərlik tutuma sahib olan Suruçdakı bəhsi keçən qaçqın düşərgəsi məktəbə, xəstəxanaya, 100 ayrı camaşırxana və istirahət bölməsinə malikdir. Düşərgə eyni zamanda öz bünyəsində bir su şəbəkəsinə sahib olub, bu su həm orada yaşayanların ehtiyaclarını qarşılayacaq, həm də ətrafdakı kənd təsərrüfatı sahələrində istifadə edilə biləcək böyüklükdədir. Buraya yerləşdirilən kürd qardaşlarımızın sağlamlıqlarından ehtiyaclarına, təhsillərində istirahət və iş imkanlarına qədər hər cür təfərrüat düşünülmüş və böyük bir fəaliyyət aparılmışdır. Haqqında bəhs etdiyimiz düşərgə; BMT, Qərb siyasətçiləri, insan hüquqları nümayəndələri və media tərəfindən də təqdirlə qarşılanmışdır.

 

Bir qisim qərblilərin PKK lehinə hərəkət etmələrinin əsil səbəbi

Hökumətin yaxşı niyyətli olaraq başlatdığı həll prosesinin ilk anından etibarən, separatçılıq və şiddət istəyən stalinist bir terror təşkilatının əsla silah buraxmayacağı, güclənmək üçün fürsət gözlədiyi və hiyləgər bir üsulla Türkiyənin Cənub Şərqini ələ keçirməyə meyil etməsi həmişə xatırlatdığımız mövzular olmuşdur. Necə ki, qarşıdurmaların təkrar başladığı bu günlər, PKK-nın həqiqətən də bu qarşıdurma mühitini özü üçün gizlidən işğal siyasətinə çevirmiş olduğunu göstərmişdir. Bu mövzuda alınmalı olan tədbirlər təcili və zəruridir. Bəhsi keçən tədbirlər kitabın sonrakı hissələrində geniş açıqlanmışdır.

Burada üzərində dayanmaq istədiyimiz xüsus, həll prosesinin başlanğıcından etibarən qərbdən bəzi kəslərin bu prosesə yanaşmasıdır. Şübhəsiz ölkələr içində sülhün reallaşması bütün dünya üçün xoş qarşılanacaq bir vəziyyətdir və ölkəmizdə haqqında bəhs etdiyimiz dövr içində silahların susmasının qərb ölkələri tərəfindən təqdirlə və təriflə qarşılanmasında da qəribə olan bir vəziyyət yoxdur. Qəribə olan qisim, qərb dövlətlərdən bir qisim spikerlərin Türkiyəyə maraqlı təkliflər etmələridir. Hər nə hikmətsə, bu təkliflərin hamısı PKK-nın lehinə olan və onların istəkləri çərçivəsində formalaşdırılmış təkliflərdir. Bu təkliflərin heç bir qismində Türkiyə Respublikasının bölünməz ərazi bütövlüyünü qoruyucu və Türkiyəni PKK qarşısında gücləndirən istiqamətləndirmə yoxdur. Bunun bəlkə də ən əhəmiyyətli səbəbi, PKK yolu ilə reallaşacaq olanların, əslində qərbin öz hədəflərini təmsil etməsidir.

Bu mövzuda veriləcək ən əhəmiyyətli nümunələrdən biri, ABŞ Xarici İşlər Nazirliyində uzun müddətdir müşavirlik edən Neocon David Phillipsin şərhləridir. Phillipsin 2007-ci ildə Türkiyəyə istiqamətli təklifləri diqqət çəkicidir. Bu təkliflərin əvvəlində, PKK ilə sülh prosesi olduğu təqdirdə təşkilat üzvləri üçün əfv elan edilməsi şərtindən bəhs edilir. İkinci təməl təklif isə mülki konstitusiyanın dərhal qüvvəyə qoyulmasıdır. Bunun mənası isə, yerli rəhbərliklərə əhəmiyyətli hüquqlar verilməsi deməkdir ki, bölünmə üçün təməl ünsür bu olacaq.

ABŞ-ın Türkiyədəki keçmiş səfiri Ross Uilsonun 2009 13-15 aprel tarixində etdiyi şərhlər isə yenə eyni başlıqları ehtiva edir. Ən əhəmiyyətli şərt, PKK-lıların mütləq sərbəst buraxılması və ikinci təməl şərt isə federalizmə yol açan yerli rəhbərliklərin gücləndirilməsi ünsürüdür.

Görülə biləcəyi kimi, ABŞ-dan bəzi adların Türkiyə üzərindəki təməl təzyiqi, PKK-nı bir sülh elçisi kimi göstərmək, Öcalanın mütləq sərbəst qalmasını təmin etmək və Türkiyənin bölünməsinin yolunu açmaqdır. İllər əvvəl hazırlanan və təklif olaraq təqdim edilən bu planlar isə bu gün açıq bir şəkildə müzakirə edilir.

Hədəf, PKK-ya federasiya verilərək, "Yaxın Şərqin yenidən dizayn edilməsi layihəsi" çərçivəsində PKK-nın bütün xalqların qəbul edəcəyi bir dövlət qurmasının qarşısını açmaq; bu yeni quruluş nəticəsində bölünən, Yaxın Şərqlə əlaqəsi kəsilən Türkiyənin gücünü zəiflətmək və etibarını zədələməkdir. Beləliklə, Qərb dərin dövlətləri baxımından, İslam Birliyi kimi bütünlüyün meydana gəlməsi də coğrafi və ideoloji mənada çətinləşəcək, Türkiyə ilə İslam ölkələri arasına İslam əleyhdarı kommunist-stalinist bir PKK dövləti sanki bir sədd olaraq çəkiləcək. Öz daxilində terror təşkilatına məğlub olan və bu səbəbdən İslam ölkələrinin problemlərinə həll tapmaqdan uzaq, güzəştə gedən bir Türkiyə görünüşü meydana gələcək.

PKK-ya muxtariyyət və ya federasiya verilməsi kimi bir vəziyyətin reallaşdırılması nəticəsində isə, Türkiyəni ən az 50 il məşğul olacağı və daha çox zəifləyəcəyi bir müddət gözləyəcək; mübadilə tələbləri, yeni torpaq tələbləri, yeni regional ayrılıq tələblərinin dilə gətirilməsi, fərqli dillərin də dövrəyə girməsiylə ölkə insanlarının ortaq dil, ortaq hədəf, ortaq ideallardan uzaqlaşdırılmasına səbəb olacaq. Parçalanıb bölünmüş gücsüz bir Türkiyə isə, qərbdə bir qisim dərin güclərə, 100 ildir əldə etmək istədikləri mənzərəni təqdim etmiş olacaq.

Bu məqsədlə bir qisim qərbli güclər, birbaşa muxtariyyət və ya federasiya kimi sözləri istifadə etməsələr də -ki, aralarında açıq şəkildə bunları da dilə gətirənlər də vardır- yerli rəhbərliklərə istiqamətli səlahiyyət genişləndirilməsi mövzusunda uzun zamandır Türkiyəyə istiqamətli təzyiq halındadırlar. Necə ki, Avropa Birliyinə uyğunlaşma qanunları daxilində bu imtiyazların bir qismi çoxdan təmin edilmişdir; bu mövzu sonrakı sətirlərdə əhatəli olaraq araşdırılmışdır.

Bu mövzuda müxtəlif düşüncə təşkilatları, diplomatlar və yazarlar tərəfindən Türkiyəyə istiqamətli təzyiqlər gözlə görünən ölçülərə çatmışdır. Türkiyə, vaxtaşırı Qərb dərin dövləti spikerlərinin təyin etdiyi şərtləri yerinə yetirmədiyi təqdirdə, istəməsə də hər an özünü Yaxın Şərqdə bir döyüşün ortasında tapacağı təhdidiylə rastlaşır. NATO-nun köməyi olmadan raket və digər hava hücumları qarşısında zəif mövqedə olduğumuz hiss etdirilməyə çalışılır, hətta vaxtaşırı NATO-dan çıxarılmamıza istiqamətli təkliflər qəsdli olaraq gündəmə gətirilir. Türkiyənin qərb ölkələri nəzdində investisiya edilməyən, insan hüquqlarının pozulduğu, tək buraxılacaq bir ölkə olaraq göstəriləcəyi təhdidləri edilir.

Təkrar xatırladaq, PKK mövzusuna həll yolu tapmaq bizim də istədiyimiz bir şeydir. Lakin bu həll yolu, qərb dərin dövlətinin təzyiqlərinə əsaslanan, özü ilə kommunist bir dövlətin inşasını gətirəcək, Türkiyənin isə torpağından və şəxsiyyətindən güzəşt etdiyi bir həll yolu əsla olmayacaq. PKK-ya kökdən tək həll yolu, təşkilatı marksist ideologiyadan uzaqlaşdıracaq əhatəli bir təhsil səfərbərliyidir.

 

Öcalana və PKK-lılara əfv gözlənilməsi acizlikdir

Qərb dərin dövlətlərindən bir qisim adların Türkiyəyə istiqamətli ən böyük təzyiqlərindən birinin, Öcalanın sərbəst buraxılması olduğundan bəhs etmişdik. Qərbin sanki yaltaqlığını etməklə vəzifəli bir qisim kəslər də bunu ölkəmizdə də dilə gətirməkdən çəkinmirlər. Bu heyrətamiz dərəcədə qəribə təklif, yavaş-yavaş ifadələr və şüuraltı təbliğatlarıyla məqbul hala gətirilməyə çalışılır, HDP-li bələdiyyə başçıları Öcalanı azad görmək istədiklərini açıq bir şəkildə dilə gətirir, şəhid analarının yaşadığı dəhşət, bu mövzunun dəstəkçilərini heç bir şəkildə maraqlandırmır. 40 min əsgərimizi şəhid edən qatillərin buraxılması üçün sanki pərdəarxası danışıqlar aparılır; hətta əfv edilmələri deyil, bunun azadlığa buraxılma şəklində olması istənilir. Türk millətinin qarşısında açıq şəkildə "onlar cinayət törətmədilər ki" deyilə bilinir. Ölkəmizdə bu cür böyük məntiqsiz fikirlərin danışılması, olduqca riskli bir nöqtədə olduğumuzu sərgiləyir. Bu səbəblə, belə bir əfv mövzusuna əsla icazə verməyəcəyimizi, xalqımızın da bunun qarşısında mütləq tək ürək olaraq bir arada dayanacağını israrla ifadə etməyimiz lazımdır.


Bu mövzuda həm Türkiyədə əfv dəstəkçilərinə, həm də xarici dərin dövlət nümayəndələrinə xatırlatmaq istədiyimiz nöqtələr vardır.

* Bilindiyi kimi, ölkəmizdə daha əvvəl bu məsələ ilə əlaqədar olaraq əfv sınanmış, ancaq tətbiqi həm terror, həm də cəmiyyət içindəki cinayət nisbətini daha da artırmışdır. Bülənt Ecevitin baş nazir olduğu dövrdə həyat yoldaşı Rahşan Ecevit tərəfindən hazırlanan əfv təklifi, 2000-ci ildə 4616 saylı şərtlə buraxılan Aktı adıyla Məclisdən keçmiş, 44 mindən adam bu əfvdən faydalanmışdır. Əfvdən sonra 3 il ərzində məhkum sayı 20 min artaraq 64 minə çıxmışdır. Rahşan Ecevit daha sonra, "Mən əfvi fağırlar üçün istədim, qatillər faydalandı" deyərək əfvin dəhşətli nəticələrini dilə gətirmişdir. “Rahşan əfvi”ndən sonra keçən 15 ildə isə cəza evlerindəki məhbus sayı 160 minə çatmışdır.

* ABŞ səfirliyinə bombalı hücum təşkil edən Ecevid Şanlı adlı DHKP-C-li terrorist sağlamlıq problemləri səbəbiylə Ahmet Necdet Sezer dövründə əfv edilən bir insandır. Sezer dövründə əfv edilən 260 məhkumun 200-ü, DHKP-C, Dev-Sol, PKK, THKP/ML və TİKKO üzvü olmuşdur. Bu kəslər bir çox fəaliyyətlə yenidən ortaya çıxırlar. Polis hesabatlarına görə, Tuncelidə çıxan silahlı qarşıdurmada ölü olaraq ələ keçirilən Okan Ünsal, Berna Ünsal, Ökkeş Karaoğlu və Cemal Keser kimi DHKP-C militanları da Sezerin xüsusi əfvi nəticəsində azadlığa çıxan kəslərdir.

* 1 May 2003-cü il fəaliyyətlərində göstərilən Hüsamettiin Özdem, Keskin Hasan Bölücek, Abbas Alkan, Cihan Alkan, Enis Aras, Deniz Yıldız, Sakine Ögeyik, Gülten Özdemir, Özkan Güzel və Mehmet Leylek adlı terroristlər də eyni şəkildə əfvdən yararlanan kəslər idi. Son olaraq, prokuror Mehmet Selim Kirazın qətl edilməsi istiqamətində təlimat verən DHKP-C lideri Hüseyin Fevzi Tekin də 10-cu prezident Sezer dövründə bağışlanılmışdır.

* Digər tərəfdən, PKK-nın əfvi demək türk millətinin ləyaqətinin qırılması, şərəfinin və namusunun ayaqlar altına alınması deməkdir.

* On minlərlə şəhid, yüz minlərlə qazi ailəsi üçün, Mehmetcik, polis, mühafizəçi şəhid edən qatillərin bağışlanması dəhşət verici bir vəziyyətdir. Bu mühit bütün Türkiyədə bərpa edilməsi qeyri-mümkün yaraların açılmasına, acıların dözülməz hala gəlməsinə səbəb olacaq.

* Kommunist terrora verilən hər güzəşt, qarşısı alına bilməyən azğınlığa, itaətsizliyə, qanunsuzluğa yol açacaq.

* Qatillərin buraxılması demək, PKK-nın 40 ildir etdiyi bütün qanunsuzluqları qanuni hala gətirəcək, artıq ölkədə qanunlara hörmət, dövlətə hörmət əsla qalmayacaq, terror sanki qanuni hala gəlmiş olacaq.

* Müstəqil və PKK-ya bağlı bir Kürd dövləti qurula bilməsi üçün həm kürdləri bu quruluşu dəstəkləməyə məcbur edəcək, həm də bölgəni buna məcbur buraxacaq və cəmiyyəti tətikləyəcək bir sıra tədbirlərə ehtiyac var. Eyni zamanda Türkiyənin də gücünün, ləyaqətinin qırılmasına ehtiyac vardır. Öcalanı azadlığa buraxma planının bir səbəbi də budur. 40 min adamın qətliam əmrini verən birinin Türkiyə kimi güclü bir dövlət tərəfindən buraxılması və onlar ilə təmasda olması, o insanın sanki bütün kürdlərin lideri olaraq qəbul edilməsinə səbəb olacaq. Bu vəziyyətdə Öcalan da rahatlıqla bütün kürdlərin prezidenti olma xəyalına qapılacaq.

* Meydana gələcək bu siyasi-ictimai külək, bölgəyə yeni bir Səddam, Qəddafi, Ho Chi Minh, Stalin, Mao qazandırmış olacaq. Bu vəziyyətdə ağır silahlarla təchiz ediləcək, kəşfiyyat dəstəyi veriləcək PKK dövləti ilə bütün bölgə ölkələrini savaşdırmaq artıq uşaq oyuncağı halına gələcəkdir. Öcalan da özünə tapşırılan vəzifələri bilir, hansı qərb ölkəsinin arxasında necə dayanacağını görür, hətta hansı kommunist ölkələrin özünə necə hərbi yardım edəcəyinin hesabını aparır. Bu arada Öcalan, bu gücə çata bilmək üçün hər cür teatrı oynayacaq. Kommunistkən birdən imperialist kəsilən, 99-cu ildə tutulduğunda "Dövlətimin qulluğundayam" deyən, lakin sonra yüzlərlə PKK fəaliyyətini istiqamətləndirən, 2004-cü ildə konfederalizm istədiyini kitablarıyla açıqlayan Öcalan, tarixin ən ibrətlə izlənilən oyunçularından biridir.

* "Qatillər çox insan qətl edincə, onlardan çəkinilir və əfv edilir" məntiqi bir dəfə cəmiyyətdə yayılarsa, bundan sonra pusquda gözləyən onlarla yeni terror təşkilatı Türkiyədə fəaliyyətlərə başlayacaq. İŞİD, Əl-Qaidə, Asala, DHKP-C kimi yüzlərlə terror təşkilatı "Çoxlu qətliam edək, dövlət bizimlə də təmas qurub masaya oturacaq. Bizə də güzəştə gedəcək. Qatillərimiz əvvəl-axır qəhrəman kimi buraxılacaq" düşüncəsinə qapılacaq. Bu, Türkiyənin yox olması deməkdir.

* Polis qatillərinin buraxılması, hələ polislik vəzifəsini icra edən 300 min polisimizin şövqünü qıracaqdır. Əsgər qatillərinin buraxılması, hazırda əsgər olan 700 min əsgərimizi psixoloji olaraq zəiflədəcəkdir. Bu kəslərin ailələri, yaxınları da düşünüldüyündə milyonlarla insan bu səhv nəticəsində vicdan cəhətdən böyük bir narahatlığa sürüklənəcəkdir.

* Öcalan və digər PKK qatilləri eyni zamanda 17 min kürdü də daxili edamla şəhid etmişdir. Bu qatillərin buraxılması, kürdlər arasında da dəhşətli psixoloji travmanın yaşanmasına səbəb olacaq. Özlərinin və ailələrinin qatilləri artıq yenə onlara təzyiq etmək üçün iş başında olacaq, dövlət də buna mane ola bilməyəcək. Bu şərəfli, qürurlu, vicdanlı kürdlər üçün sanki bir zülmdür.

* PKK-lıların şəhərlərə yayılması demək, PKK təbliğatının çoxalmasına, tək tərəfli təbliğatın böyüməsinə, marksist, leninist təzyiqin qat-qat artmasına səbəb olacaq.

* Öcalan, hal-hazırda yalnız Türkiyədə deyil, bir çox ölkədə ən çox düşməni olan insanlardan biridir. Həbsxanadan azad edilməsi vəziyyətində onu edam etmək üçün and içmiş olanların sayı çoxdur və bu kəslər əslində PKK-lıdırlar. Belə böyük bir risk qarşısında qoruna bilməsi olduqca çətindir. Öcalanın azad olunacağı vəziyyətində PKK içində qaçınılmaz olaraq liderlik mübarizəsi başlayacaq, hətta bəzi liderlər üçün Öcalan xain olaraq görüləcək və mütləq öldürülməsinə hökm veriləcək.

* Öcalan azadlığa buraxıldığı təqdirdə Bərzani və Talabani kimi kürd liderlərin lider olması çətin olacaq, Şimali İraqda çox partiyalı bir sistemin də varlığı ortadan qalxacaq. PKK orada da tək partiyalı kommunist diktaturasını asanlıqla tətbiq edəcəkdir.


Minlərlə şəhidimizin qanından məsul olan Öcalanın və cinayət işləmiş PKKl-lıların hər hansı bir əfv daxilində azadlığa buraxılmasının nəticələri ümumi xətləriylə bunlar olacaq. Lakin əslində belə bir qərar, izzətin, şərəfin, qürurun, namusun qalmadığı mənasına gəlir. Türk millətinin isə bir xüsusiyyəti vardır: Türk milləti, qürursuz və şərəfsiz olaraq yaşaya bilməz. Bunun yerinə mübarizə aparmağı və bu yolda Allah rizası üçün can verməyi gözə alar. Maraqlananlar bunu şanlı tariximizdən görə bilərlər.

Məhz bu səbəblədir ki, heç kim, Öcalanın və ya qatil PKK-lıların azad olunmaları kimi bir təklif ilə türk millətinin qarşısına çıxmamalıdır. Daxildə və xaricdə buna cəhd edənlər, bunun Türkiyədə necə bir fırtına ilə nəticələnəcəyini; türk əsgərinin, türk polisinin, xüsusi qüvvələrin və türk xalqının buna necə cavab verəcəyini görmək məcburiyyətində qala bilərlər. Qərb dərin dövlətlərə və onların burada tərəfdarı olan bir qisim kəslərə, yol yaxınkən belə təhlükəli bir fikirdən imtina etmələrini məsləhət bilirik.


 

Qlobal media diktatorluğu və qərbdə qavrama əməliyyatları

Daha əvvəl ifadə etdiyimiz kimi bir qisim qərbli yazarlar 100 illik planın tətbiqinə keçə bilməsi üçün, bir qismi də PKK-nın imperializm maskasına həqiqətən inandığından intensiv bir qavrayış əməliyyatı və sanki mühəndislik işinə yönəlmişlər. Əlbəttə burada dünyaya hakim qlobal media diktatorluğundan də bəhs etmək lazımdır. Hal-hazırda dünyanın qabaqcıl ana axın media orqanlarının dəstəkləyəcəkləri və qarşı duracağı ölkə, insan, sistem, ideologiya və təşkilatlar təyin olunmuşdur. Layihə; gücü əlində tutanların dəstəklədiyini dəstəkləmək, dəstəkləmədiyini də mümkün olduğu qədər pisləmək üzərinə qurulmuşdur. Qlobal medianın hissəsi olanlar heç bir şəkildə bunun xaricinə çıxa bilməzlər. Verilən xəbərlər bu istiqamətdə verilməli, köşə yazarları bu istiqamətdə yazılar yazmalıdırlar. Haqqında bəhs etdiyimiz sistem diktatorluq olduğundan, bu qaydalara uymayanlar mütləq xaric edilir. Bütün dünyanın bildiyi, lakin səssizcə qəbul etdiyi bu sistemdə qavrayış mühəndislikləri də ona uyğun şəkildə aparılır. Qlobal medianın idarəçiləri, bəzi zaman hədəflədikləri coğrafiyada istifadə edə biləcəkləri bir qisim kəsləri dövrəyə salıb istədikləri hədəfi asanlıqla əldə edə bilirlər.


Qlobal media diktatorluğu məhz bu metoddan xüsusilə son dövrlərdə intensiv olaraq PKK-ya istiqamətli olaraq istifadə etməyə başlamış və bəhs etdiyimiz qavrayış, istiqamətləndirmənin təsiriylə bir qisim ölkələr PKK-nın terror siyahısından çıxarılmasını belə dilə gətirirlər. Belə ki, təxminən 40 ildir türk əsgərini, kürd xalqını mərhəmətsizcə şəhid etmiş olan, yalnız alçaq, hiyləgərcə hücum etməyi bilən bu namərd təşkilatın üzvlərinin bir ayı balasını sığallayarkən rəsmləri gündəmə gəlmiş və bu başlıq atılmışdır: "Türkiyə, əllərində bala ayını tutan bu adamı hələ də terrorist zənn edir. Həqiqətən elədir mi görəsən?" (73)

Bir terroristi sanki şəfqət rəmzi kimi göstərmək, bunu dünyanın ən böyük qəzetlərindən birində təqdim etmək, bu anlayışı yaratmaq üçün də ümumiyyətlə Yaxın Şərqdən olan yazarları seçmək, tam olaraq nəzərdə tutduğumuz mühəndislik taktikasıdır. Qərb dərin dövlətlərinin, həmin bu taktikası o qədər kobudca, o qədər bilinən üsullarla və o qədər açıq şəkildə tətbiq edilmişdir ki, əsil hədəfinin başa düşülüb-düşülməməsindən çəkinməmişdir. Necə olsa bəhs etdiyimiz media diktatorluğunu tənqid edən, bu diktatorluğa dur deyə bilən yoxdur.

Bu qavrama əməliyyatının təsiri şübhəsiz çox böyükdür. Xüsusilə qərb xalqı, yalnız bu nəşrlərdən əldə etdikləri məlumatlarla PKK-nı sanki məzlum birlik olaraq qiymətləndirir; bu təşkilatın zalım, alçaqca arxadan vuran və illərcə məzlumları qətl etmiş və öz içində də saysız edam reallaşdırmış son dərəcə təhlükəli bir təşkilat olduğunu fərq edə bilmir. Əlbəttə bu əməliyyat nəticəsində "kürdlərə zülm edən Türkiyə" görünüşünü də vermək olduqca asan olur. Xüsusilə kommunizm təhlükəsini bilməyən bir qisim qərblilər, kürdləri PKK-nın təmsil etdiyini zənn edir, Türkiyənin bütün kürdlərdən nifrət etdiyi nəticəsinə gəlirlər. Halbuki kürdlər, Türkiyənin şanı, şərəfi, dürüstlüyü və əfəndiliyinin simvolu olan tayı bərabəri olmayan bir dəyəridir. PKK isə, əslində kürd qardaşlarımıza zülm edən, başda kürd qardaşlarımızın başının bəlası olan, şərəfsiz və namərd bir terror təşkilatıdır. Məhz ikisinin arasındakı fərq bu qədər açıqdır.


TİME jurnalı "Yeni Yaxın Şərqdə gəzmək" başlıqlı mövzusunda, terror təşkilatı PKK-ya qatılan qadınları ucaldarkən, Öcalanı da guya yaraşıqlı lider olaraq tərifləyir. Dünya miqyasında məşhur qadın jurnalları ELLE və Marie Claire də eyni şəkildə, PKK-lı qadın terroristləri tərifləyən yazılar nəşr etmişlər. Alman Der Spiegel, üz qabığında verdiyi "Terrora qarşı tək başına" başlığındakı xəbərdə, PKK-nı Qərbin son ümidi olaraq göstərir. Rusiyanın Kommersant nəşr qrupuna aid Ogonyok jurnalı PKK qadın terroristləri tərifləyən ifadələr işlətmişdir. Newsweek, Kobanini böyük bir zəfərmiş kimi təqdim edərkən PKK-nın Suriya qolu olan YPG və YPJ-yi gündəmə gətirmişdir. Almaniyada nəşr olunan Marx21 jurnalı, PKK mövzusundakı tərif dolu şərhləri, "Kürdüstana azadlıq, lakin necə?" başlığıyla nəşr etmişdir. BBC də davamlı PKK-nı tərifləyən nəşrlər edir.

Qlobal media diktatorluğu və onun təsiri və himayəsində olan mətbuat orqanları, asanca ağı qara, qaranı isə ağ göstərə bilmə gücünə malikdir. Bu hiyləgər taktikanın fərqində olmayanlar isə ümumiyyətlə, bu qavrayış əməliyyatı ilə asanlıqla istiqamətləndirilə bilən insanlardır. Təəssüf ki, bu şəxslərin sayı da bir xeyli çoxdur.


Yaxın Şərq və Asiyanın yaltaqları

 İslamın və müsəlmanların maraqları yanında olmaq yerinə Amerika, İngilis, Alman və digər dərin dövlətlərin yanında olanların xarakter və məntiq pozuqluqlarını yaxşı tanımaq son dərəcə əhəmiyyətlidir. Yaltaqlıq edən şəxsiyyətə sahib bu insanların ən diqqətə çarpan xüsusiyyətləri, alçaqlıq kompleksi içində olmaları və bunu ləyaqətsiz fəlsəfəsiylə örtməyə çalışmalarıdır. Asiya və Yaxın Şərq ölkələrində tez-tez rast gəlinən bu tiplər öz ağıllarına görə etibar əldə etmək üçün bir çox güzəştlər edir, daha pisi digər insanlara da özləri kimi güzəştə getməyi təlqin edir. Allaha iman edən, bütün gücün və qüdrətin sahibinin Allah olduğunu bilən bir müsəlmanın əsla göstərməyəcəyi bu yanlış xarakter, bir çox ölkədə -bu kəslərin təlqinləriylə surətlə yayılır. Bu vəziyyət, ictimai bir xəstəliyə çevrilmədən lazımlı tədbirlərin görülməsi üçün doğru diaqnozun qoyulması və bu kəslərin əxlaq və məntiq pozğunluqlarının ifşa edilməsi son dərəcə əhəmiyyətlidir.

CIA kimi kəşfiyyat təşkilatlarının və bu təşkilatların davamı olan düşüncə quruluşlarının əhəmiyyətli fəaliyyətlərindən biri də Yaxın Şərq və Asiya cəmiyyətləri içində yönləndirilə bilinəcək kəsləri təsbit etməkdir. Ancaq çox vaxt CIA və digər kəşfiyyat təşkilatları birbaşa bunlarla təmasda olmazlar, müxtəlif düşüncə təşkilatlarını və ya digər yazarları vasitə olaraq istifadə edərlər. Alçaqlıq kompleksi içindəki bu kəsləri təsbit etdikdən sonra, qəlibləşmiş müxtəlif üslub və məntiqlə bu kəsləri təsir altına alarlar. "Sən çox qabiliyyətlisən, yaxşı və məşhur bir yazar ola bilərsən", "çox zəkalısan, zəkanla digər insanlar arasında diqqət çəkirsən", "digərlərindən çox fərqlisən" deyərək bu kəslərə yaxınlaşmağa başlayarlar. Yaltaqlıq edən xarakterli insanları təsir altına almaq üçün tez-tez istifadə etdikləri məntiqlərindən biri də, "Sən ağıllı və müasirsən, müsəlmanlar səhv tanınır, insanlar səni görsələr çox təsirli olar" yanıltmasıdır. Qarşılarındakı adamın alçaqlıq kompleksini yaxşı analiz etdikləri və bu tip yanıldıcı cümlələriylə rahat bir şəkildə təsir altına alacaqlarını bildikləri üçün, bu və bənzəri məntiqləri tez-tez istifadə edirlər.

Bundan sonrakı mərhələ alçaqlıq kompleks içindəki bu yalançı yazarların yazılarını nəzarət altına almaqdır. Əslində bu kəslərin çoxunun yazı qabiliyyəti olmaz, ancaq bir şəkildə bu kəslər yazıçı halına gətirilir. Əvvəl ölkə içində sonra beynəlxalq bəzi sayt və ya qəzetlərdə bu kəslərin yazmaları təmin edilər. Bir müddət sonra bu kəslər bir şəkildə "məşhur" olur. Və bu yazıların hamısı mütləq özünə bu imkanı təmin edənlər tərəfindən yoxlanılır, düzəlişlər verilir və çox zaman yenidən yazılır. İlk əvvəllərdə "bu cümlə yerinə bu olsa daha yaxşı olar, nə deyirsən?" deyə başlayan tövsiyələrə bir müddət sonra bu yazılar, tamamilə dərin hədəflərin fikirlərinin müdafiəsi halına çevrilər. Beynəlxalq arenada, müsəlman bir ölkə və ya müsəlmanlar əleyhinə tək qaynaqdan çıxmış olduğu hər halından müəyyən olan onlarla yazının arxasındakı oyun da budur.

Bu sistemin iş prinsipinin təməlində isə Yaxın Şərq və Asiya ölkələrindəki bəzi yazarların yaltaqlıq edən xarakteri vardır. Bu yaltaq xarakterin xüsusiyyətlərini bir az daha ətraflı araşdıraq:

 

Alçaqlıq kompleksindən qaynaqlanan məzlumluq

Alçaqlıq kompleksi xüsusilə Yaxın Şərq və Asiyada geniş yayılmış olan psixoloji problemdir. Bu kompleks, insanın başqasının qarşısında, xüsusilə də özündən üstün olduğunu düşündüyü kəslərin qarşısında, özünü dəyərsiz görməsindən qaynaqlanır.

Bədəninin rəngindən, dilinin fərqli olmasından, imkanlarının qərbə nisbətən məhdud olmasından ötrü bir çox Asiya və Yaxın Şərqlilər hələ əvvəlcədən məzlumluğu qəbul edər. Bu kəslərin xəstə zehniyyətinə görə Yaxın Şərq və ya Asiya ölkəsində doğulmuş olmaq, ərəb, pakistanlı, hindli və ya misirli olmaq məzlumluğu hiss etmək üçün kifayətdir. Qərbdə doğulanların qəti olaraq özlərindən üstün olduğu düşünülər.

Özlərinə hörmət etmədikləri üçün başqalarından da hörmət görəcək bir şəxsiyyət inkişaf etdirə bilməzlər. "Əfəndisi" olaraq gördükləri kəslər qarşısında duyduqları əziklikdən ötrü sanki əzab çəkərlər və bu əzab hissini onları xoşbəxt və məmnun etmək üçün səy sərf edərək ört-basdır etməyə çalışırlar. Davamlı olaraq özünü yaltaqlığını etdikləri kəslərə sübut etmək səyi içindədirlər. Bu səbəblə də, özlərinə aid düşüncələri, şərhləri, fikirləri deyil, özlərinə diktə edilən, müdafiə etdiklərində təqdir toplayacaqlarını düşündükləri fikirləri müdafiə edirlər. Doğru olan həyatı deyil, "belə etsən təqdir edilərsən" deyilən həyatı yaşayarlar.

 

Yaltaqlar, sahibləri tərəfindən addım-addım diqqətlə yetişdirilər

Yaltaq xarakterli kəslər kəşfiyyat təşkilatları və bu təşkilatların qolları olan bəzi düşüncə təşkilatları baxımından faydalı vasitədir. Haqqında bəhs etdiyimiz quruluşlar, çox vaxt özləri gündəmə gətirdiklərində təsirli olmayacaq, ya da tərs təsir edə biləcək mövzuları bu kəslər vasitəsilə gündəmə daşıyırlar. Məsələn, bir amerikalının Türkiyə əleyhinə çıxış etməsi beynəlxalq ictimaiyyətdə o qədər böyük bir məna daşımaz. Türk ictimaiyyətində isə aparıcı olar. Amma türk yazıçı Türkiyə əleyhinə fikir söyləyərsə və yazarsa bu daha sensasiyalı bir vəziyyətdir. Məhz buna görə yaltaq olanların təsbit edilməsi, təhsili və istifadəyə yararlı hala gətirilməsi əhəmiyyətli bir prosesdir.

Alçaqlıq kompleksə sahib yaltaq xarakterli kəslər təyin olunduqdan sonra, diqqətli və uzun bir müddət bir növ təhsildən keçərlər. Bu kəslərə, "Sən aydınsan, digərlərindən çox fərqlisən" deyərək yaxınlaşdıqdan sonra addım-addım insanı öz istədikləri qəlibə salarlar. Və bu müddətdə, yaltaq olanların bütün gücləriylə özlərini bəyəndirməyə səy göstərmələri "əfəndilər" in ən çox işinə yarayan xüsusdur. "Zəka"sına və "biliyinə" təriflər yağdıraraq təsir altına almağa başladıqları insana bir tərəfdən öz fəlsəfələrini beyinlərə yeridərkən, bir tərəfdən də bu insanı yazıçı halına gətirirlər. "Bu mövzuda bu cümlə o qədər yaxşı olmayıb", "istəsən belə ifadə et" deyərək edilən istiqamətləndirmələr, əslində təhsilin bir hissəsidir. Bu kəslər bu incə təhsillə həm yazıçı halına gətirilir, həm də müəyyən bir fəlsəfə bunlara yeridilmiş olur. Yazılardakı kiçik cümlə düzəlişləri bir müddət sonra, "istəsən o qismi mən yazım" şəklinə çevrilər. Yazıya paraqraflar əlavə olunar, paraqraflar çıxarılar. Bu əsnada yaltaq da "ideal" yazının necə olmalı olduğunu öyrənməyə başlayır. Beləcə, artıq ortaq bir ağılın, müəyyən bir məntiqin müdafiəçisi olan ardıcıl istehsal olunan yazılar ortaya çıxar. Xüsusilə xaricdə oxuduğunuz bir çox yazı bu şəkildə hazırlanır.

Yaltaqlıq edənlərin təlimi yazıları ilə də məhdud qalmaz. Hansı mühitdə necə davranacaqları, harada necə geyəcəkləri, hansı mövzularda nə şəkildə zarafatlar edəcəkləri, hadisələr qarşısında necə reaksiya göstərəcəkləri incə bir şəkildə özlərinə öyrədilər. Qərbdə məşhur olmaq üçün, məlum kütlələrdən təqdir görməsi üçün, ölkəsində təriflənib "nə əhəmiyyətli insanmış" deyilməsi üçün çəkilən bu modelə uymaları lazım olduğu öyrədilir. Bir müddət sonra ortaya öz inancı, şərhi, fikri olmayan, tamamilə "əfəndisi"nin inancına, fəlsəfəsinə, həyat stilinə bağlı tiplər çıxar.

Bu zaman o insan çox əhəmiyyətli bir kütlə içərisində yoldaşlar əldə etdiyi qənaətindədir. Belə bir yoldaş kütləsi əldə etdiyi düşüncəsi də alçaqlıq kompleksini bir az da olsun yüngülləşdirmiş olur. Sistemi quranlarda da xüsusilə bu hissi verməyə diqqət göstərərlər. CIA üçün işlədiyini etiraf edən Alman Jurnalist Udo Ulfkotte, yaxın zamanda etdiyi şərhində bu sistemin necə işlədiyini dəqiq bir şəkildə yekunlaşdırmışdır:

"Mənim qəbul edilməyimdə səbəb isə kasıb bir ailədən gəlməyim idi. Birdən pulsuz bir uşağın mükəmməl şirniyyatlarla dolu bir dükana düşməsi kimi oldu və hər şey pulsuz idi ... Mənə pul yerinə pulla alına bilməyəcək hədiyyələr təqdim etdilər. Məsələn, ABŞ Oklahoma ştatında fəxri vətəndaşlıq mükafatı, qızıl saatlar, 5 ulduzlu səyahətlər və hətta qadınlar. Amma ən əhəmiyyətlisi 5 ulduzlu iş şəbəkəsinə daxil edilməkdi. Hər hansı bir vəziyyətlə qarşı-qarşıya qaldığımda kömək istəyə bilirdim, çünki şəbəkədəki ən yüksək rütbəli insanları tanıyırdım. Kanslerlərlə eyni diplomatik mühitlərdə olmaq üzrə seçilirsiniz. Xarici ölkələrə səyahət edərkən təyyarədə təsirli kəslərin yanına oturdulursunuz. Sizə güvənirlər. Bu çox gözəl bir duyğu idi."

Göründüyü kimi, sistemin həyat damarı özünə tabe etməyi məqsəd qoyduğu insanın, "şöhrətli olmaq", "məşhurlarla eyni mühitdə olmaq", "təqdir görmək" kimi duyğularını təmin etməkdir. Nazirlərlə, millət vəkilləriylə, müavinlərlə eyni mühitdə olmaq, yəni "sən əhəmiyyətlisən" imici haqqında danışdığımız insanlar üçün puldan çox daha qiymətlidir.

 

Afərin almaq arzusu, "əfəndisi"nə yaranma məntiqi

Alçaqlıq kompleks içində olan insanların ən həssas nöqtələri "insan yerinə qoyulduqları"nı görməkdir. Bunu yaxşı bilənlər kiçik jestlər və hədiyyələrlə bu kəsləri asanlıqla özlərinə bağlayarlar.

Yaltaq xarakterli məzlum insanların təsir altına alınmaları üçün bahalı böyük hədiyyələrə ehtiyac yoxdur. Çox ehtiraslı kimi görünsələr də, çox yüksək bir mövqe, ya da ünvan gözləmirlər. Onları rahatlaşdıracaq ən əhəmiyyətli şey, etina etdikləri kütlələrdən afərin almaqdır. Çünki əsil məzlumluqları bu kəslərə qarşıdır. Öz ölkələrində dövlət rəhbərliyində belə olsalar, çox böyük bir şirkətin idarəçisi mövqeyinə belə gəlsələr yaltaqlıq etdikləri kəslərə qarşı bu məzlumluğu  üzərlərindən heç cür ata bilməzlər. Bu səbəbdən, onlar tərəfindən bəyənilmək və təqdir edilmək arzusundan da heç xilas ola bilməzlər.

Bəyənilmək, təqdir edilmək, şərəfləndirilmək, etibar görmək məqsədində olduqları üçün "afərin çox yaxşı yazmısan", "afərin çox yaxşı çıxış etmisən" sözlərini eşitmək sanki ayaqlarını yerdən kəsər. Bu "afərin" sözünü eşitmək üçün, öz kütlələrinin, sevdiklərinin, ölkələrinin əleyhinə şərh etməkdən çəkinməzlər. Hər kəsi amansızca pisləyər, həmişə təpədən baxarlar. Əksər yazılarının ana mövzusu da bu əleyhdə şərhlər olur. Müsəlmanlar əleyhinə danışdıqca, öz ağıllarına görə müsəlmanları tənqid etdikcə, müsəlmanlara təpədən baxdıqca ucalacaqlarını zənn edərlər. Hətta çox vaxt, "baxın heç kim mənim qədər müsəlmanları tənqid etməz, bunları ən yaxşı mən tanıyıram, ən yaxşı da mən tənqid edirəm" rejimindədirlər, ya da ölkələrinin nə qədər "anti-demokratik", "geri qalmış","təzyiqçi" olduğunu söyləyərlərsə, o qədər "fövqəladə" təsbitlərdə olduqlarını düşünürlər. Bu səbəblə, yazılarının böyük qismi, öz ölkələrini xaricilərə pisləmək, öz insanlarına təpədən baxan şərhlər etmək, "mən onlardan fərqliyəm, mən də əslində sizin kimiyəm" mesajı vermək üzərinə quruludur. Bu yazılarda və şərhlərdə ağıllı səmimi tənqidlər və həll yolları deyil, başdan sona təbliğat və "afərin" alma səyi vardır.

Müsəlmanların və ya yaşadıqları ölkənin əlbəttə tənqid olunmalı olan səhv davranışları ola bilər, bu tənqidi etmək də vacibdir. Ancaq bu yaltaq kəslərin məqsədi tənqid edərək səhvlərin düzəlməsinə vəsilə olmaq deyil, yaltaqlıq etdikləri kütlələrin təqdirini qazanmaqdır. Bu vəziyyətdə yazıları, şərhləri, fikirləri də haqqında bəhs etdiyimiz kütlələrin təbliğatının bir hissəsidir.

 

Seksual meyillərini yaltaqlandığı insanlara edərlər

Qəbilə kimi quruluşu olan bu nizamın ən qorxunc istiqamətlərindən biri isə, Yaxın Şərq və Asiyanın yaltaqlarının seksual meyillərini də "əfəndi"lərinə təqdim etmələridir. Kişi və ya qadın olsun yaltaq xarakterli bu kəslər, özlərini fiziki və seksual meyillənmə baxımından da, üstün gördükləri, əfəndi olaraq qəbul etdikləri tiplərə bəyəndirməyə çalışırlar. Yaxın Şərq və Asiyanın gənc qızları, qərbdəki dərin quruluşların orta yaşı keçmiş, maddi imkanları geniş bəzi tiplərinə sanki təqdim edilir.

Necə ki, bəzi zamanlar kino sektorunda məşhur olmaq istəyən gənc qızlar seksual meyillərini özlərini məşhur edəcəyinə inandıqları insana təqdim edərlərsə, Yaxın Şərq və Asiyanın məzlum, təqlidçi, alçaqlıq kompleksi olan bəzi qadınları da tanınan bir qəzetdə yazısı yayınlansın, məşhur bir kanalda şərhlərinə yer verilsin deyə seksual meyillərini təqdim edər. Fələstinli, pakistanlı, misirli bir çox gənc qadının bu tərz əlaqələr quraraq və əlaqələrdən istifadə edərək müəyyən kütlələrə daxil olduğu bilinən bir vəziyyətdir.

Təqdir almaq üçün seksual meylini təqdim edən bu gənc qadınlar, qəribə bir quruluşun içinə daxil olmuş olarlar. Burada yalnız əlaqə halında olduğu əfəndisinə deyil, əfəndisinin istiqamətləndirdiyi kəslərə də seksual meylini təqdim etməyə məcburdur. Bu, çox alçaldıcı bir vəziyyət olmasına baxmayaraq, həmin mühitdə təəccüblü sayılmaz. Fələstinli gözəl bir qızın, məşhur bir musəvi iş adamıyla birlikdə olmağa başlaması, bunun sayəsində həyatı boyunca arzuladığı mühitə daxil olması, bu mühitdə qala bilmək üçün başqa "əfəndilərlə" də əlaqəyə girməsi tez-tez rast gəlinən bir vəziyyətdir. Dərin Amerika və dərin İngiltərə siyasəti içində olan bir çox siyasətçinin də bu vəziyyətdən istifadə etdiyi bilinir. Keçmiş nazirlər, keçmiş baş nazirlər, köhnə millət vəkillərinin də daxil olduğu bu qəbilə tipli quruluş içində bir çox Yaxın Şərqli və Asiyalı gənc qız çox acınacaqlı bir şəkildə istifadə edilir.

Xalq, qəzetləri oxuyarkən, televizorda şərhləri seyr edərkən bu acı həqiqətin fərqində olmaz. Bu insanları öz fikirlərini izah edir, üzərinə düşünüb araşdırdığı məlumatları çatdırır zənn edər. Halbuki, cinsi baxımdan belə bəhs etdiyimiz dairələrin nəzarəti altına girmiş bu kəslərin özlərinə aid bir fikirləri və ya şərhləri olması mümkün deyil.

 

Əfəndilərinə olan inanc təslimiyyəti

Yaxın Şərq və Asiya yaltaqlarının ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də əfəndilərinə olan inanc təslimiyyətidir. Yəni, bu kəslər Qurana, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və vicdanlarına Allahın ilham etdiyi doğruya görə deyil, özləri üçün biçilən sistemə görə bir inanc yaradarlar. Yaltaqlığını etdikləri kəslərin dünyaya baxışını tamamilə qəbul etdikləri kimi, inanclarını da onların şərhlərinə görə formalaşdırırlar. Allahın dediyini əhəmiyyətli görməzlər, amma haşa ilah kimi gördükləri dərin Amerikanın, dərin İngiltərənin nə dediyini çox əhəmiyyətli görərlər. Quranda yazılanı tətbiq etməzlər, amma sanki bütləşdirdikləri əfəndilərinin hər dediyini edərlər. Müsəlmanların, İslam coğrafiyasının mənfəətini düşünməzlər, amma kölə kimi bağlandıqları kütlələrin mənfəətini ən incə təfərrüatına qədər qoruyarlar. Əslində bu rəftarları, müsəlmanlara qarşı duyduqları şüuraltı kinin, İslam coğrafiyasında doğulduqları üçün duyduqları şüuraltı qəzəb və məzlumluğun xaricə yansımasıdır.

Məsələn, müdafiə etdikləri bir fikir üzündən müsəlmanların zərər görəcək olması bu tipləri heç narahat etməz. "Terrora qarşı mövqe tuturam", "İslamın əslində bu olmadığını" izah edirəm örtüyü altında məzlum, mülki müsəlmanları böyük bir çıxılmaz vəziyyətin içinə salarlar. Başda İraq və Suriya olmaq üzrə, Pakistan, Yəmən, Əfqanıstan kimi bir çox ölkədə reallaşan hava hücumlarını müdafiə etmək bunlardan biridir. Hava bombardmanı qadın, uşaq, yaşlı xəstə ayırd etmədən hədəf seçilən sahədəki insanların hamısını birdən yox edən, toplu bir cəzalandırma üsuludur. Və nə vicdana, nə insan haqlarına və hüquqa uyğundur. Dünyanın heç bir demokratik ölkəsində, ağır cinayət törətmiş insanı tutmaq üçün kəndlər, qəsəbələr yox edilməz. Heç bir demokratik ölkədə cani bir qatil olsa belə mühakimə olunmadan başına bomba yağdırılaraq öldürülməz. Amma bəhs edilən yer İslam coğrafiyası olduğunda dərin kütlələr hüquq və demokratiya dəyərlərini unudarlar. Məhz bu mərhələdə bu insanlıq və vicdandan kənar tətbiqi ictimaiyyətə "məqbul" göstərmə məsuliyyəti də Yaxın Şərq və Asiyanın yaltaqlarına düşər. Bu kəslər, "terrorla mübarizə" adı altında, İslam coğrafiyasını yandırıb yaxacaq, yerlə bir edəcək, çox sayda vətəndaşın ölməsinə səbəb olacaq üsulları belə hərarətlə müdafiə edirlər. Əfəndiləri "öldürək" deyirsə onlar da "öldürək" deyərlər. Əfəndiləri "bombalayaq" deyərsə, onlar da gəlin birlikdə "bombalayaq, hətta daha da çoxunu edək" deyərlər. Halbuki, terrorla həqiqətən mübarizə aparmaq istəyən, terrorun fikri zəmininin aradan qaldırılması lazım olduğunu bilər. Fikri heç bir iş etmədən silahla, bombayla həll olmayacağını bilir. Daha da əhəmiyyətlisi şiddətin hər zaman daha çox şiddət doğuracağını da bilir. Ancaq bu kəslər üçün əhəmiyyətli olan bu doğrular deyil, yaltaqlığını etdikləri kəslərdən "afərin" almaqdır. Sırf bu "afərin" üçün, sırf daha çox təqdir yığmaq üçün Qurana uyğun olmayan, vicdansızca tətbiqləri var gücləriylə müdafiə edər, qatillərin yanında yer almağı qəbul edərlər.

Bu yaltaqların inanc təslimiyyətinin bir başqa təəccüblü nümunəsi də heç bir şəkildə İslam Birliyini gündəmə gətirməmələri, hətta tam tərsinə birliyin özlərinə görə qeyri-mümkün olduğunu izah etmələridir. Allah müsəlmanlara bir olmalarını əmr etmişkən, Quranın çox sayda ayəsində müsəlmanların qardaş və birlik olmaları lazım olduğunu söyləmişkən, bu kəslər israrla birliyə qarşıdırlar. Bu etiraz rəftarlarını da olduqca hiyləgər taktikalarla ortaya qoyarlar. Məsələn, açıq bir şəkildə "birlik olmayaq" deməzlər. Çünki bunun əks reaksiyayla qarşılaşacağını bilirlər. Buna görə mövzuya uyğun hədisləri istifadə edərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə aid, halbuki doğru olmayan "Ümmətin ixtilafında rəhmət vardır" hədisini istifadə edərlər. Beləliklə, "baxın, Peyğəmbər belə birlik olmamaq lazım olduğunu" söyləyir deyərək, müsəlmanları təsir altına almağa çalışırlar. Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Qurana uyğun olmayan bir sözü əsla söyləməz. Onlarla Quran ayəsiylə müsəlmanların birlik olması əmr edilmişkən, "ixtilafda rəhmət var" deməz. Müsəlmanlar üçün rəhmət birlik olmaqdır, çünki bu Allahın əmridir. Lakin yaltaq xarakterli tiplər üçün Allahın əmri deyil, peyki olaraq yaşadıqları müdirlərinin mənfəətləri əhəmiyyətlidir.

 

Türkiyədəki yaltaqlar

Diqqətlə baxıldığında, müxtəlif Yaxın Şərq və Asiya ölkələrində yayılmış olan yaltaq xarakterinin Türkiyədəki nümunələrini görmək mümkündür. Öz ölkəsinin mənəvi dəyərlərindən uzaq, öz mədəniyyətinə yad -daha doğrusu yad təqlidi edən-, Türkiyənin ortaq dəyərlərini bilmirmiş, xalqın inanclarını və dəyərlərini tanımıırmış havasında davranan, xalqı kiçik görən, özünü çox qiymətli zənn edən, son dərəcə dar bir baxımdan hadisələri qiymətləndirən bu kəslərin ən diqqətə çarpan istiqamətlərindən biri də, Türkiyənin mənfəətlərinə heç əhəmiyyət verməmələridir.

Bu kəslər eynilə digər ölkələrdəki nümunələri kimi, yalnız afərin almaq üçün, Türkiyəni pisləyər, türk xalqını alçaldıcı fikirlər söyləyər, daha da acısı irəlidə ölkəmizin zərərinə ola biləcək fikirlərə eşqlə dəstək verirlər. Xüsusilə son zamanlarda PKK-nı özlərinə qəhrəman azadlıq döyüşçüləri olaraq göstərməyə çalışan, Türkiyəni PKK təhdidiylə tərbiyə etməyə cürət edən, ölkəmizə "ya PKK-ya dəstək verərsən, ya da nəticə çox fərqli olar" təhdidləri edən, bölünməyə zəmin hazırlayan məntiqlər irəli sürülən yazıların və şərhlərin sayının belə artması da əhəmiyyətli bir göstəricidir. Qərbdəki bəzi düşüncə təşkilatları tərəfindən xidmət edilən fikirləri belə müdafiə edən bu kəslər, ortaya qoyduqları məntiqin nələrə səbəb ola biləcəyini düşünməzlər. Təqdir görmə, məşhur olma, hətta yalnız xarici bir jurnalistin yazısında adının keçməsi ümidi ilə özlərinə təlqin ediləni müdafiə edərlər. Bu fikirləri müdafiə etdikləri zaman ultra müasir, xalqın görə bilmədiklərini görə bilən, fövqəladə analizlər edən bir adam olaraq qəbul ediləcəklərini zənn edərlər. Halbuki, dərin quruluşların özünə söylədiyini təkrar etməkdən başqa heçnə etməyən, öz şəxsiyyətini və öz hörmətini itirmiş olan, insanların böyük əksəriyyətinin da acıyaraq baxdıqları insanlardır.

Yaltaqlar arasında yaltaqlıq yarışı da vardır. Kimin daha çox afərin alacağı, kimin daha çox yaltaqlıq edəcəyi yarışdır bu. Yarışda üstün gələ bilmək üçün öz ölkəsinin, öz dövlətinin, öz millətinin maraqlarını tamamilə bir kənara buraxıb, necə daha çox yarana biləcəklərini düşünərlər. PKK-nın xain bir terror təşkilatı olduğunu; qoşunlarımızı, polisimizi şəhid etməyə davam etdiyini bilə-bilə, PKK-ya təriflər yağdırmaq, terrorçuların əfv edilməsini gündəmə gətirmənin, hətta utanmadan Türkiyənin terroristlərə silah köməyi etməsi lazım olduğunu söyləməsinin ardında da bu yaltaqlıq yarışı vardır. Xarici mətbuatda tez-tez nəşr olunan Türkiyə əleyhinə yazılmış yazılar və ya bu yazılarda bəhs edilən bəzi şərhlər də bir mənada bu yarışın təzahürüdür. "Bəlkə məni də aralarına alarlar, mənim də adım onlarla birlikdə xatırlanar" ümidiylə edilən yaltaqlıq yarışı, bir müddət sonra insanın hər cür çirkinliyi qəbul etməsinə səbəb olacaq bir təxribat meydana gətirər. Çünki bu insanlarda öz iddiası, idealı, ailəsi, milləti, vətəni, inancı kimi müqəddəs dəyərlərin yerini "əfəndiləri"nin nə dediyi, nə düşündüyü narahatlığı tutur.

Haqqında bəhs etdiyimiz kəslərin əfəndilərindən öyrəndikləri və alçaldıcı bir şəkildə tətbiq edilən bir başqa rəftar pozuqluğu da lovğalıqdır.

 

Ortaq fəlsəfə: Lovğalıq

Lovğalıq qərb ölkələrinin çoxunda yayılmış olan rəftar və əxlaq pozuqluğudur. Çoxbilmişlik və özünü ağıllı sanmaqla qarışıq bir üslub içində olan bu insanların səs tonları, danışma vurğuları, oturuş tərzləri, zarafatları, özlərini ön plana çıxarma üslubları ortaqdır. Özlərini digər insanlardan fərqli və xüsusi görən, bu "xüsusi halı" hər hərəkətləriylə vurğulamaq istəyən rəftar sərgiləyirlər. Şişirdilmiş mimikalar istifadə etmək, danışıqlarının arasında xarici dildə sözlər işlətmək, saqqız çeynəyərək danışmaq, normalda heç bəyənməyəcəyi şeylərə heyranmış kimi izah etmək; bəlkə də heç getmədiyi yerləri çox yaxşı bilirmiş kimi, bir dəfə yan-yana gəldiyi insanları çox yaxından tanıyırmışcasına, heç dinləmədiyi musiqini çox sevirmişcəsinə, heç izləmədiyi filmləri incəsənətdən çox yaxşı anlayırmış kimi şərh edərək özündən razı söhbətlər lovğalığın ən bilinən xüsusiyyətlərindəndir. Lovğa kəslər üçün, 5 ulduzlu bir otelin gözləmə salonunda otura bilmək, bu otelin hədiyyə olaraq verdiyi siqarını çəkib tüstüsünü insanlara doğru üfləmək, əlində qədəhlə poza vermək, adı məşhur olan restoranın qapısında görünmək son dərəcə əhəmiyyətli işlərdir.

Mədəni və nəcib bir insanın həyatında sıradan olan təfərrüatlar lovğaların həyatında şişirdilmiş əhəmiyyətə malikdir. Çünki bunlarla ucaldıqlarına və dəyər qazandıqlarına inanırlar. Digər insanlara da öz ağıllarına görə sahib olduqları bu dəyəri göstərməyə çalışırlar. Lovğalıq fəlsəfəsinin hər bir tətbiqiylə insan, gözündə böyütdüyü insanlara "mən də sizdənəm" mesajını vermiş olur. Buna görə lovğalıq bir mənada da bəsit insanlar arasında ortaq bir dil, ortaq bir fəlsəfədir. Bir lovğa digərini gördüyündə dərhal tanıyar, bir lovğanın dilindən yenə ən yaxşı başqa bir lovğa anlayar.

Lovğalıq çox alçaldıcı bir hal olmasına baxmayaraq, bir çox cahil insan lovğalara böyük bir heyranlıq duyar. Lisey dövrlərindən etibarən lovğa rəftarı göstərənlər insanlar arasında etibar görərkən, məzlum və əfəndi olan insanlar çox vaxt dəyər görməzlər. Liseylərdə tərs, ərköyün, çoxbilmiş gənclərin maraq mərkəzi olmasının səbəbi də budur. Lisey illərindən sonra lovğalıq da inkişaf etməyə davam edər. Məktəb dövründə dinlədiyi musiqi qrupu, getdiyi konsertlər, etdiyi alış-verişlər lovğalığın vəsaiti ikən, sonrakı illərdə yaşadığı ictimai mühit, tətil üçün seçilən məkanlar, gəzilən sərgilər, məqam-mövqe, avtomobilinin markası, yaşadığı səmt kimi müvəqqəti dəyərlər əhəmiyyət qazanar. Bunların hər biri daha məzlum olanı psixoloji olaraq əzmək üçün istifadə edilər.

Lovğalıq Yaxın Şərq və Asiyanın yaltaqları ilə əfəndilərinin ortaq bir fəlsəfəsidir. Ancaq yaltaqlar əfəndilərindən öyrəndikləri lovğalığı onların yanında əsla etməzlər. Özlərindən aşağı gördükləri, fağır, sıravi insanları əzmək üçün onların yanında loğva davranarlar. Əfəndilərinin yanında isə son dərəcə əzikdirlər. Onlara loğvalıq etməyi təxəyyül belə etməzlər. Misirdə, Banqladeşdə və ya Fələstində Avropa görmüş bir insanın istifadə etdiyi üslubu, yerli xalqa təpədən baxaraq etdiyi analizləri gözünüzdə canladırmanız çətin deyil. Avropada və ya Amerikada böyük alçaqlıq içində, kölə kimi hər deyiləni edən, şəxsiyyətini düşünmədən yaşayan tiplər, öz ölkələrinə qayıtdıqlarında, sanki o əzilən özü deyilmiş kimi, tam fərqli bir xarakter göstərirlər. Məhz bu, loğvalığın bir tətbiqidir. Vəziyyətin acı istiqaməti isə, fağır xalqın bu loğvalıq tətbiqinə çox vaxt heyran qalması, bu kəsləri adam yerinə qoymasıdır.

Halbuki, heyran olunması lazım olan əsil əxlaq, keyfiyyətli və nəcib mömin əxlaqıdır. Dünyanın bütün nemətlərinin sahibinin Allah olduğunu bilən, gücün və qüvvətin yalnız Allaha aid olduğuna iman etmiş, təslimiyyətli möminin şəxsiyyəti qala kimidir; möhkəm və sarsılmazdır. Kölgə varlıqlarla qarşı-qarşıya olduğunun şüurundadır, hər an Allahın özünə şahid olduğunun şüurundadır. Səthiliyə əsla tənəzzül etməz. Müasir və üstün keyfiyyətlidir. Özünü formalaşdırmaq istəyənlərə görə deyil, Allahın istədiyi əxlaqa görə yaşayar. Yaltaqların çox əhəmiyyətli görüb köləsi halına gəldikləri əfəndilərinin də aciz bir qul olduğunu, hamısının ölümlü varlıqlar olduğunu bilir. Bir insana göstərdiyi hörmət və verdiyi dəyər o insanın təqvası ilə düz mütənasibdir. Kimsəyə qarşı nəzakətsizlik etməz, amma acizlik içindəki insanların qarşısında əzilməyin nə qədər alçaldıcı olduğunu bilir. Möminin nəfsini qarşısında təmənnasız əzəcəyi, səmimi bir təslimiyyətlə təslim olacağı tək varlıq Allahdır.

 << Geri